Luty 23, 2024, 04:42:43 am

Autor Wątek: Wolontariat może?  (Przeczytany 3753 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline House

 • Designer
 • Level II
 • *****
 • Wiadomości: 621
 • Liked: 24
 • On poprosił ją o zdjęcie a ona zdjęła...
 • Grupa: 0-
Wolontariat może?
« dnia: Wrzesień 12, 2011, 04:42:31 pm »
fajnie jest robić coś nie tylko dla siebie i dla pieniędzy ale też bezinteresownie to sprawia że człowiek zaczyna pojmować swoje miejce na ziemi rozumiec los ludzi tez to że ..we are one family people animals and plants...inna optyka i nowa wrażliwość

 


(piosenka jest tak z dawien dawna że chyba pochodziła jeszcze z kaset mojej starszej sister)


jeśli czujesz ,że chcesz pomagać zajrzyj pod te adresy

Caritas : http://stop-ubostwu.pl/wolontariusze/zostan-wolontariuszem-caritas
Pah : http://www.pah.org.pl/zaangazuj-sie/67/wolontariat
PCK : http://www.pck.pl/pages,52.html
GreenPeace: http://www.greenpeace.org/poland/pl/dolacz-do-nas/grupy-lokalne/


« Ostatnia zmiana: Grudzień 09, 2012, 11:04:27 am wysłana przez House »

Offline House

 • Designer
 • Level II
 • *****
 • Wiadomości: 621
 • Liked: 24
 • On poprosił ją o zdjęcie a ona zdjęła...
 • Grupa: 0-
Organizacje Charytatywne
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 09, 2012, 11:58:52 am »
Polski Czerwony Krzyż (PCK) – najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych imprez masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem znajomości międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych.

Polski Czerwony Krzyż jako część składowa Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca kieruje się następującymi Siedmioma zasadami Ruchu:

Humanitaryzm – Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, zrodzony jest z troski o niesienie pomocy rannym na polu bitwy bez czynienia jakiejkolwiek między nimi różnicy. Podejmuje działania na płaszczyźnie międzynarodowej i krajowej w celu zapobiegania we wszelkich okolicznościach cierpieniom ludzkim i ich łagodzenia. Zmierza do ochrony życia i zdrowia oraz zapewnienia poszanowania osobowości człowieka. Przyczynia się do wzajemnego zrozumienia, przyjaźni i współpracy oraz do trwałego pokoju między wszystkimi narodami.

Bezstronność – Czerwony Krzyż nie czyni żadnej różnicy ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną lub przekonania polityczne. Zajmuje się wyłącznie niesieniem pomocy cierpiącym, kierując się ich potrzebami i udzielając pierwszeństwa w najbardziej naglących przypadkach.
Neutralność – W celu zachowania powszechnego zaufania Ruch powstrzymuje się od uczestnictwa w działaniach zbrojnych oraz – w każdym czasie – w sporach natury politycznej, rasowej, religijnej lub ideologicznej.

Niezależność – Ruch jest niezależny. Stowarzyszenia krajowe, służąc pomocą władzom publicznym w ich działalności humanitarnej i podlegając prawu obowiązującemu w ich państwach, powinny zawsze korzystać z samodzielności pozwalającej im na działania w każdym czasie, zgodnie z zasadami Ruchu. W praktyce oznacza to pewną, niewielką autonomię od rządu państwa.

Dobrowolność – Wolontariusze i pracownicy Ruchu niosą pomoc dobrowolnie, nie kierując się chęcią osiągania jakiejkolwiek korzyści.

Jedność – W każdym kraju działa tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca. Powinno ono być otwarte dla wszystkich i obejmować swoją humanitarną działalnością obszar całego kraju.

Powszechność – Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, w którym wszystkie stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązek niesienia sobie nawzajem pomocy, obejmuje swoją działalnością cały świat.

Cele statutowe PCK to:

wspomaganie w czasie konfliktu zbrojnego wojskowej i cywilnej służby zdrowia
prowadzenie działalności humanitarnej na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych
upowszechnianie znajomości międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych
prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań w celu odnajdywania zaginionych w czasie konfliktów zbrojnych i scalania rozdzielonych przez wojny rodzin
upowszechnianie zasad i ideałów Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
współpraca z władzami publicznymi w trosce o zapewnienie poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego
prowadzenie działalności na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych dawców krwi
niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych lub katastrof w kraju i za granicą
przygotowywanie społeczeństwa do właściwych zachowań w przypadku wystąpienia klęski i katastrofy
prowadzenie działalności w dziedzinie opieki i pomocy społecznej
prowadzenie działalności w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym w zakresie poprawy zdrowia publicznego
przeciwdziałanie uzależnieniom
prowadzenie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy
działania na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych
prowadzenie działań upowszechniających zasady bezpiecznego zachowania się na drodze
rozwijanie działalności dzieci i młodzieży
organizacja i prowadzenie placówek edukacyjno-oświatowych, opiekuńczych i socjalnych, wypoczynkowych, rehabilitacyjnych, leczniczych oraz innych
działania na rzecz osób niepełnosprawnych
prowadzenie działań na rzecz mniejszości narodowych
prowadzenie szkoleń w zakresie aktywizacji zawodowej osób podlegających wykluczeniu społecznemu
realizacja innych zadań zgodnych z celami PCK, w tym zadania publiczne zlecone przez organy administracji państwowej i samorządowej
rekrutacja i szkolenie personelu i wolontariuszy niezbędnych do wykonywania swoich zadań

jak możesz pomóc: http://www.pck.pl/pages,8.html

--------------------------------------------------------------------------------------------
Polska Akcja Humanitarna (PAH) – organizacja humanitarna założona i prowadzona przez Janinę Ochojską. Organizacja powstała w 1994 roku z inicjatywy pracowników biur: warszawskiego, toruńskiego i łódzkiego Fundacji EquiLibre.
Główna siedziba fundacji mieści się w Warszawie. Od 19 marca 2004 roku Polska Akcja Humanitarna jest organizacją pożytku publicznego. W skład zarządu wchodzą: Janina Ochojska, Grzegorz Gruca, Włodzimierz Sarna, Maciej Bagiński i Aleksandra Rezunow[1]. Komisję Rewizyjną tworzą: Henryk Wujec, Dariusz Płatek i Paulina Plich.
Misją PAH jest "uczynić świat lepszym przez zmniejszanie cierpienia i niesienie wartości humanitarnych".

jak możesz wesprzeć ta organizację : http://www.pah.org.pl/wspieraj-nas/121

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana 10 października 1990 roku. Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 roku. Działa w oparciu o ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego. Od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego (KRS 0000198645). Caritas Polska koordynuje pracę 44 diecezjalnych i archidiecezjalnych Caritas w Polsce, wspierając je wykonywaniu ich zadań. Ponadto Caritas Polska pełni rolę reprezentacyjną (występując w imieniu Caritas w Polsce na szczeblu krajowym i międzynarodowym), formacyjno-informacyjną (prowadząc szkolenia, sympozja, rozpoznając obszary i skalę ubóstwa w Polsce), operacyjną (inicjując ogólnopolskie zbiórki funduszy dla Polski i zagranicy, organizując transporty humanitarne, udzielając pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej, psychologicznej, prawnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich, a także imigrantom i uchodźcom).

jeśli chcesz pomóc tutaj wybierz cel : http://www.caritas.pl/platnosci-1

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Greenpeace – międzynarodowa organizacja pozarządowa, znana jako Fundacja Greenpeace. Założona w roku 1971 w Vancouver w Kanadzie by przeciwstawić się amerykańskim testom atomowym na Alasce. Obecnie organizacja działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Greenpeace posiada 28 biur i prowadzi działalność w 42 krajach na całym świecie. Wszystkie te placówki podlegają pod Greenpeace International, z siedzibą w Amsterdamie. Organizacja finansowana jest całkowicie przez indywidualnych darczyńców (program Direct dialogue), których liczbę szacuje się na około 2,8 mln. Są to głównie sympatycy, lecz także organizacje charytatywne. Greenpeace nie przyjmuje pieniędzy od firm i rządów, co ma gwarantować jej niezależność. Greenpeace prowadzi też działalność w Polsce.

Cele statutowe najważniejszych kampanii

spowolnienie zmian klimatu
ochrona lasów
ochrona oceanów
powstrzymanie wielorybnictwa
sprzeciw wobec wykorzystywania energii atomowej i popieranie energii odnawialnej
sprzeciw wobec inżynierii genetycznej
eliminacja z użycia toksycznych związków chemicznych

jeśli chcesz pomóc chronić środowisko naturalne  : http://www.greenpeace.org/poland/pl/wesprzyj-nas/
---------------------------------------------------------------------------------------------------