Discovery Human Nature Forum

Klasyfikacja => Maszynopisy => Wrzesień => Wątek zaczęty przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 05:40:30 pm

Tytuł: Program dla osób urodzonych 12 Września
Wiadomość wysłana przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 05:40:30 pm
Kto urodził się dnia 12 września
Powiedzie mu się w handlu i współdziałaniu z innymi.


Czujny, bystry, zawsze stoi na straży swych interesów i gotów jest do obrony przed atakami wrogów.Nie obawia się jednak innych ludzi, żyjąc stale w głębokim przekonaniu o swej wyższości nad innymi i w pełnym poczuciu własnej siły.Nie unika oponentów, lecz czeka cierpliwie na ich ataki, a nieraz sam je nawet prowokuje.Pierwszy nie wkracza na pole walki, ale ostatni z niego schodzi. Mądry to człowiek, wyróżniający się swą wyższością umysłową nad innymi. Usposobiony krytycznie, zamiłowany jest we wszelkich studiach. Lubi lekturę wszelkiego rodzaju i jest składnica wiadomości.Poważny, zastanawiający się jest zdolnym myślicielem.Jest przy tym niezwykle wrażliwy i czuły na swe otoczenie.Odznacza się wytrwałością; we wszystkich swych czynach jest bardzo gruntowny i może się w życiu wznieść wysoko, dzięki własnym swym zasługom.Ma zdolności handlowe, a w tym, co odnosi się do rachunków i matematyki okazuje dużo intuicji.Organizm jego jest wrażliwy. Wie on o tym i nieraz wykazuje przesadną troskę w sprawach diety, czystości pokarmów i sposobu ich przygotowania.Najbardziej wrażliwą częścią organizmu okazują się nieraz kiszki. Zdrowie jego jest dość dobre, co pozwala mu pracować wytrwale i usilnie. Wady. Niepotrzebnie miesza się w sprawy innych ludzi, powodując nieporozumienia i rozdźwięk. Łatwo przeciwstawia się innym i wywołuje opozycje.Wszystko to może wywołać znaczne zamieszanie, które może mu zaszkodzić w karierze.Co mu grozi? Może być narażony na walkę z tajnymi wrogami. A jego predyspozycja do wywoływania nieporozumień lub też wszczynania sporów występuje specjalnie w związku z zagranicą lub cudzoziemcami.Najczęściej nie robi wielkiej kariery.
Opracował Jan Starża-Dzierżbicki