Discovery Human Nature Forum

Klasyfikacja => Maszynopisy => Styczeń => Wątek zaczęty przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 06:13:07 pm

Tytuł: Program dla osób urodzonych 30 Stycznia
Wiadomość wysłana przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 06:13:07 pm
Kto urodził się dnia 30 stycznia
Subtelny; intuicyjny - wyróżnia się swym wrodzonym poczuciem humoru.
Interesuje się techniką współczesną, najnowszymi wynalazkami, lotnictwem, radiem i kinem. Studiuje też duszę ludzką, pragnąc poznać i określić rozmaitość charakterów ludzkich. Lubi obserwować życie przyrody - zwierząt i roślin podobnie jak i ludzi.Z przyjemnością spogląda w przeszłość, wykazując nieraz zamiłowania archeologiczne. Z chęcią dopomaga potrzebującym, a przyczynia się też chętnie do rozwoju młodzieży.W miłości okazuje skłonność do nadmiernego teoretyzowania, stąd też jego uczucia są nierzadko czysto platoniczne. Łatwo go zrazić.Nieraz w sytuacjach najbardziej skomplikowanych zachowuje się biernie i wyczekująco.Znając doskonale ludzi - chwyta odrazu ich śmieszne strony i słabostki i bardzo zręcznie potrafi się z nich wyśmiewać. Aczkolwiek czyni to właściwie bez żadnej złośliwości - mimo to jednak mogą z tego powodu powstawać nieporozumienia.Pełen jest oryginalnych pomysłów i niezwykłych idei. Okazuje zdolności organizacyjne - czy do dobrego czy też do złego. Przejawia też skłonności reformatorskie.Wadą jego jest, iż zbyt łatwo traci głowę, a nie potrafi przy tym połączyć w jedna całość swych myśli i czynów. Może się tak zdarzyć iż w życiu osiągnie wyniesienie dzięki swym wrogom, którzy - niechcący - przyczynią się pośrednio do jego kariery.Jak wychować dziecko w dniu tym urodzone. Trzeba je uczyć punktualności i konieczności dotrzymywania raz uczynionych obietnic.Dusza jego jest bardzo subtelna - potrafi być ujmującym i podobać się. Gdy jednak traktuje się takie dziecko nieżyczliwie i sprzeciwia się mu - może stać się niespokojne, nadmiernie krytyczne, drażliwe.Na szlachetność i szczerość odpowiada szlachetnością i szczerością, okazując dużo prawości i wierności dla swych ideałów.Otoczenie takiego dziecka łatwo uzyskuje na nie wpływ dominujący.
Opracował Jan Starża-Dzierżbicki