Discovery Human Nature Forum

Klasyfikacja => Maszynopisy => Sierpień => Wątek zaczęty przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 05:42:11 pm

Tytuł: Program dla osób urodzonych 31 Sierpnia
Wiadomość wysłana przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 05:42:11 pm
Kto urodził się dnia 31 sierpnia
Spokojny, szlachetny — zachowuje się, prosto i naturalnie.


Jest dobrym obywatelem swego kraju i posłuszny panującym prawom — spełnia swe obowiązki.Jego umysł jest spokojny, kontemplacyjny, nieraz o skłonnościach poetyckich, nastrojony idylicznie. Lubi muzykę, przyrodę i życie wiejskie.Lubi wycieczki w góry, a wogóle wchodzenie na miejsca wysokie sprawia mu przyjemność.Szlachetny, otwarty, prawy — jest to człowiek o charakterze niepodległym, a zachowuje się bardzo prosto i naturalnie.Ostrożny, praktyczny — powodzenie może osiągnąć w związku z podróżami. Wykazuje duże zdolności w kierunku finansowym.Dużo robi dla innych i nieraz przytem zapomina o sobie i swych własnych interesach. Jest to człowiek publiczny, interesujący się żywo sprawami społecznemi. postępem, ideami humanitarnymi.Nic ludzkiego nie jest mu obcem, a instynkty opiekuńcze, i rodzinne ma rozwinięte bardzo silnie. Wadą jego jest, że mało ma ochoty do uciążliwej pracy — i raczej woli się zagłębiać w rozmyślaniach lub marzeniach. Choroby jakie ewentualnie mogą mu grozić — to rozstroje nerwowe i niedomagania żołądkowe, które jednak najwięcej dotykają osoby nieostrożne, nie dbające o siebie.Do czego powinien dążyć? Przedewszystkiem powinien starać się poznać swe wady. Niechaj w stosunku do siebie samego używa również tego szkła powiększającego, jakie stosuje do rozpatrywania wad innych ludzi.Niechaj zrozumie, że krytyka szorstka, pośpieszna, zawzięta — jaką stosuje wobec innych — może być dla osób wrażliwych więcej przykrą od bólu fizycznego.Co mu grozi? Że ci ludzie którym służył z całym oddaniem się — odpłacą mu niewdzięcznością.Naogół trzeba stwierdzić, że jego życie przeważnie upływa dość spokojnie i w końcu zostaje uwieńczone powodzeniem. W wieku późniejszym nieraz odosabnia się od ludzi i żyje samotny, oddając się kontemplacji i rozmyślaniom.
Opracował Jan Starża-Dzierżbicki