Discovery Human Nature Forum

Klasyfikacja => Maszynopisy => Marzec => Wątek zaczęty przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 06:06:56 pm

Tytuł: Program dla osób urodzonych 12 Marca
Wiadomość wysłana przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 06:06:56 pm
Kto urodził się dnia 12 marca
Podlega silnym wzruszeniom, jest epikurejczykiem, a umie przy tym rządzić innymi.
Jego sfera zainteresowań i sympatyj jest bardzo szeroka. Patriotycznie usposobiony - przejmuje się ideałami społecznymi. Okazuje też dużo przywiązania do najbliższej rodziny - zwłaszcza do matki.Chociaż nie jest bynajmniej władczy - umie wywierać wpływ na ludzi i rządzić innymi. Czyni to jednak bez surowości; przy całej swej stanowczości i zdecydowaniu jest uprzejmy, a nieraz nawet żartobliwy.Podobnie jak sam podlega silnym wzruszeniom - potrafi również wywoływać wzruszenia u innych. Jest to sympatyczny towarzysz, wesoły, rozmowny, ożywiony dobrymi chęciami. Pragnąłby wszystkich dookoła uczynić szczęśliwymi - a ponieważ nie zawsze wie, jak to zrobić należy - mimo swe zamierzenia wzniosłe, prowadzi nieraz życie bierne.Gdy zaś wreszcie rozpocznie wcielać swe ideały w życie - okaże się, że wynikło z tego całkiem coś innego, aniżeli początkowo było zamierzone. Wówczas - rozczarowany i pozbawiony iluzyj - może popaść w pasywność lub zniechęcenie.Trzeba dodać, że jest to człowiek spokojny i wytrwały - ale więcej w myślach aniżeli w czynach. A jednak. w niektórych wypadkach może okazywać zadziwiającą wytrwałość - nie chce liczyć się z żadnymi wydarzeniami i faktami, odrzuca wszelkie perswazje i z uporem trzyma się raz obranej drogi, którą inni - bardziej jasno orientujący się w sytuacji - całkowicie potępiają.I oto - nieraz zdarzy się, wbrew przypuszczeniom zdrowego rozsądku - że sprawa jego w końcu zatriumfuje i osiągnie całkowite zwycięstwo.Ma zamiłowanie do wszystkiego, co poetyczne i romantyczne, a mimo swój epikureizm i zmysłowość - zdolny jest również do miłości platonicznej. Nie jest to zły człowiek, chociaż przywiązany do użycia i zbytku.Co mu grozi.Wpływ kobiet jest silny w jego życiu i niezawsze przynosi mu to szczęście. Kobiety bowiem kierują jego losem i mogą go zrujnować.Czy mężczyznę, czy kobietę urodzoną dzisiaj należy przestrzegać przed słabością charakteru i jej smutnymi skutkami.
Opracował Jan Starża-Dzierżbicki