Discovery Human Nature Forum

Klasyfikacja => Maszynopisy => Luty => Wątek zaczęty przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 06:11:10 pm

Tytuł: Program dla osób urodzonych 12 Lutego
Wiadomość wysłana przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 06:11:10 pm
Kto urodził się dnia 12 lutego
Sprawiedliwy, wierny, subtelny - sympatią swą obejmuje całą ludzkość.
Jest to człowiek prawy, o wszechstronnych sympatiach i zainteresowaniach. Jego umysł jest otwarty i postępowy, pozbawiony wszelkich przesądów. Tradycja i autorytet nie wywierają nań wpływu. Gdy się z nimi styka bezpośrednio - patrzy na nie poważnie i spokojnie, okazując - być może - nawet pewną życzliwość i zainteresowanie. Żadna kurtuazja ani uprzejmość nie powstrzyma go w poszukiwaniu czystej prawdy.Trzeba jednak zastrzec, że te właściwości urodzin dzisiejszych występują dopiero w ludziach, którzy osiągnęli odpowiedni rozwój. W przeciętnych zaś przedstawicielach rodzaju ludzkiego są najczęściej uśpione i przejawiają się - prawdę powiedziawszy - dość słabo.Praca sprawia takiemu człowiekowi przyjemność, a swe wysiłki kontynuuje z wielką pilnością i wytrwałością. Interesują go sprawy polityczne, edukacyjne, ruchy społeczne, a jego zawód jest przeważnie intellektualny.Ostrożny, bardzo rozsądny - jest popularny, towarzyski i często prowadzi życie publiczne, występując przed szerszą publicznością. Zazwyczaj łączy się w życiu z jakimś partnerom, związkami, towarzystwami, klubami lub też stale się inicjatorem jakiegoś ruchu społecznego, który złączy jego wysiłki z innymi we wspólne sprawy.Jego droga życiowa nie jest agresywna ani wojownicza. Nie spieszy się zbytnio - może czekać. Im dłużej zaś czeka - tym jaśniej widzi wszystko dookoła, tym głębiej przenika wszelkie problematy.Jest to człowiek wolny od próżności i zarozumiałości: nigdy nie pozuje.Co mu grozi. Gdy po wielu latach ostateczne rezultaty jego wysiłków będą bliskie już realizacji - życia może je zniweczyć i w ten sposób utracić je może raz na zawsze. Czeka go miłość platoniczna i rozłączenie z towarzyszami.Dla kobiet urodziny te są niezbyt fortunne w sprawach małżeństwa i miłości i mogą przynieść urodziny synów, z powodu których później powstają kłopoty życiowe.
Opracował Jan Starża-Dzierżbicki