Discovery Human Nature Forum

Klasyfikacja => Maszynopisy => Listopad => Wątek zaczęty przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 05:31:52 pm

Tytuł: Program dla osób urodzonych 12 Listopada
Wiadomość wysłana przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 05:31:52 pm
Kto urodził się dnia 12 listopada
Jest wrażliwy na słowa uznania lub nagany.


Cechuje go charakter zrównoważony i silne uczucia. Okazuje wytrwałość, zdecydowanie, ambicję a jego sfery zainteresowań są wielce różnorodne. Lubi zebrania publiczne, lecz okazuje również zamiłowanie do życia rodzinnego i przywiązanie do swego rodzinnego ogniska.Stanowczy, mężny a przy tym lubiący zmiany - pragnie zdobyć niezależność i rozszerzyć swą sferę wpływów. Dobry to pracownik i prawy sojusznik.A jednak w stosunkach z nim należy być ostrożnym, gdyż jest niezwykle wrażliwym na każde słowo uznania lub nagany.Gdy przezwycięży swe wady jak zazdrość, mściwość, chęć ganienia innych, skrytość - wówczas staje się subtelnym krytykiem i okazuje uzdolnienie do przenikania tajemnic.Kobieta urodzona dnia tego wykazuje nieraz niezwykłą energię w spełnianiu swych obowiązków domowych a osoby postronne podziwiają ją jako matkę i żonę - co sprawia jej wielką przyjemność. A jednak członkom rodziny jej despotyzm i arbitralność - mimo wrodzoną szlachetność — ciężko się dają nieraz we znaki. Jej silna indywidualność przygniata otoczenie, co zwłaszcza daje się odczuwać dzieciom. Nie ma ona bowiem wyrozumiałości i nie okazuje pobłażania dla wad młodości.Wielka godność własna nie pozwala jej przyznać się do popełnionych błędów lub prosić o informacje. Gdy jednak nie zostanie dość wcześnie powiadomiona o najmniejszych wydarzeniach dotyczących rodziny - odczuwa to jako wielką przykrość.
Opracował Jan Starża-Dzierżbicki