Discovery Human Nature Forum

Klasyfikacja => Maszynopisy => Kwiecień => Wątek zaczęty przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 08:08:16 pm

Tytuł: Program dla osób urodzonych 3 Kwietnia
Wiadomość wysłana przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 08:08:16 pm
Kto urodził się dnia 3 kwietnia
Ma usposobienie skłonne do rozmyślań głębokich.


rodziny te dają połączenie harmonijne serca i głowy - t. j. uczucia z mózgiem. Im więcej dąży człowiek urodzony w kierunku uszlachetnienia swych uczuć - tym wyższy poziom może osiągnąć.Rozwija się bowiem wewnętrznie przez swe uczucia i dzięki nim - może w końcu osiągnąć znaczną potęgę psychiczną.Jest to człowiek słoneczny, przeznaczony - do kierowania innymi, wywierania na nich swego wpływu i poddawania otoczenia pod swą władzę.Sił życiowych ma zapas niezwykły - nieraz też trwoni je marnotrawnie.Ma wrodzone zdolności do panowania nad umysłami innych ludzi i dzięki temu zajmuje przeważnie stanowiska kierownicze.Ożywia go wielka ambicja i nieustanne pragnienie władzy - wobec czego stanowiska naczelne są dla niego odpowiedniejsze aniżeli podrzędne. Nieszczególny z niego podwładny.Wady. Mimo swe usposobienie filozoficzne i skłonność do rozmyślań głębokich - okazuje intensywne pożądania i gorący temperament. Często też staje się niewolnikiem własnych popędów.Lekkomyślny i łatwowierny - poddaje się wpływom swych namiętności i dostaje się pod ich władzę. Co ma grozi. Może zostać pozbawiony wolności lub zesłany. To niebezpieczeństwo jakie, mu zagraża w życiu - może się również przejawić jako rozstanie z bliskimi.Życie prowadzi dość dziwne. Nie wielu tylko posiada przyjaciół i najczęściej nie są oni w stanie mu dopomóc.Zdrowie swe zachowuje do późnej starości.
Opracował Jan Starża-Dzierżbicki