Discovery Human Nature Forum

Klasyfikacja => Maszynopisy => Kwiecień => Wątek zaczęty przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 08:08:33 pm

Tytuł: Program dla osób urodzonych 1 Kwietnia
Wiadomość wysłana przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 08:08:33 pm
Kto urodził się dnia 1 kwietnia
Dumny, władczy, pragnie przewodzić nad innymi.


Okazuje niezwykłą energię i dużą ambicję. Dumny, odważny, wyniosły - pragnie uznania i dąży do tego, aby zająć w życiu jak najwyższe stanowisko.Jest to człowiek uposażony w zdolności, a natura jego jest towarzyska. Przywiązany do swego domowego ogniska - z serdecznością podtrzymuje swe stosunki rodzinne i nieraz nawet dumny jest ze swych krewnych.Przeważnie osiąga jakieś stanowisko wybitne. Urodziny dzisiejsze mogą nawet przynieść godności i zaszczyty zarówno w życiu społecznym jak i w państwowym. W innych jednak dziedzinach czeka ludzi dziś urodzonych mniejsze powodzenie.Dość ekscentryczni w sposobie prowadzenia swego życia - pragną wyłącznie chodzić własnymi drogami i zawsze starają się ich trzymać w życiu praktycznym. A jednak dzięki temu właśnie mogą wejść w kolizję z władzą rządzącą w kraju lub ze społeczeństwem, a nawet popaść w niebezpieczeństwo.Czy tak się stanie, czy nie - w każdym razie człowiek tak urodzony trzymając się zbyt uparcie własnej drogi - nie wyjdzie na tym dobrze.Jego wady - to egoizm, gniew i nadmierna popędliwość. Kapryśny jest i zmienny w wysokim stopniu: nie łatwo też zapomina urazów doznanych - chociaż rzadko tylko ma ochotę się mścić.Raczej zginie, walcząc za swe ideały lub przyjaciela - aniżeli się cofnie o cal jeden. Tajemniczy, swych planów strzeże dość zazdrośnie.Ognisty, aktywny - naogół rozwija w życiu duży ekspansję.Hygiena. Nie powinien używać pokarmów zbytnio ekscytujących i unikać nadmiaru narkotyków - lecz regularnie spożywać pokarmy odżywiające mózg i nerwy.Czego się strzec winien. Niechaj nie dąży do tego, aby nieustannie być otoczonym przyjaciółmi, lecz raczej stara się wsłuchiwać w głos swej intuicji i swego sumienia, przebywając w samotności. Więcej na tym skorzysta, aniżeli na towarzystwie innych ludzi.
Opracował Jan Starża-Dzierżbicki