Discovery Human Nature Forum

Klasyfikacja => Maszynopisy => Grudzień => Wątek zaczęty przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 05:25:58 pm

Tytuł: Program dla osób urodzonych 24 Grudnia
Wiadomość wysłana przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 05:25:58 pm
Kto urodził się dnia 24 grudnia
Dotrzymuje swych obietnic, lecz może nie osiągnąć wszystkiego co zamierzył.


Potrafi być poważnym z poważnymi a wesołym z wesołymi. Subtelny, pełen projektów, wynalazczy, bystro orientujący się - jest uczuciowy i zmysłowy.Lojalny, zamknięty w sobie, w sprawach pieniężnych zarówno jak i w interesach jest bardzo troskliwy. Obietnic swych dotrzymuje.Życie jego pełne jest wysiłków gorliwych, lecz kapryśnych, przerywanych i zmiennych. Do małżeństwa się nie spieszy. Największe powodzenie osiągnie w zawodzie jaki wymaga pracy powolnej, starannej, przezornej, jak np. budownictwo, rolnictwo itp.Co mu grozi? Niebezpieczeństwa spowodowane przez jego własnych przyjaciół i niepowodzenia w poczynaniach życiowych. Jego protektorzy są mało solidni, a ostateczne rezultaty jego pracy i wysiłków życiowych mogą być niewielkie.Organizm posiada dość mocny, a z wiekiem jego siły życiowe się poprawiają i staje się coraz zdrowszym. Choroby przeważnie powstają z powodu jego melancholijnych skłonności i depresji, jaka go często ogarnia. Powinien dążyć do tego, aby zwalczać swe skłonności melancholijne i wszelkimi sposobami starać się rozpraszać depresję jakiej często podlega gdyż szkodzi mu ona zarówno na zdrowiu jak i w karierze życiowej.Jak wychować dziecko urodzone dnia tego? Jest ono bardzo wrażliwe i łatwo podlega wpływowi otoczenia. To też należy je strzec przed towarzystwem ludzi szorstkich i prostackich, gdyż może od nich łatwo przejąć ich sposób zachowania się.Ma ono skłonności do arogancji i wyniosłości, na co należy zwracać uwagę, ucząc je samoopanowania i skromności - i to od najwcześniejszych lat życia.
Opracował Jan Starża-Dzierżbicki