Kwiecień 24, 2019, 04:40:15 am

Album

 
Ancient Aliens
Featured Album - Owner: House - 42 items
Starożytni kosmici serial dokumentalny kanału History.http://www.history.com/shows/ancient-aliens/episodes
Według teorii twórców programu Ancient Aliens pozaziemskie istoty o wysokiej wiedzy w nauce i inżynierii wylądowali na Ziemi tysiące lat temu, dzieląc się swoją wiedzą z wczesnymi cywilizacjami na zawsze zmieniając bieg historii ludzkości.

Teoria o starożytnych kosmitach wyrasta z wielowiekowej idei, że istnieje życie na innych planetach, i że ludzie i istoty pozaziemskie mogły się krzyżować. Tematem interakcji człowiek-obcy został wyniesiony w centrum uwagi w 1960 roku, napędzany przez falę obserwacji UFO i filmów popularnych, jak 2001: A Space Odyssey. Program kosmiczny nie odgrywał niewielką rolę w tym, jak również: Jeśli ludzkość może podróżować do innych planet, dlaczego istoty pozaziemskie nie mogłby odwiedzić Ziemi?

W 1968 roku, szwajcarski pisarz Erich von Däniken opublikował Rydwany bogów, który stał się natychmiast bestsellerem. Wysunął swoją hipotezę, że tysiące lat temu, podróżujący kosmiczni przybysze z innych planet odwiedzili Ziemię, gdzie nauczali ludzi o technologii i wpłynęli na starożytne religie. Daniken jest uważany przez wielu za ojca teorii starożytnych obcych, znany również jako starożytnej teorii astronautów.

Teoretycy tego tematu, w tym von Däniken, sprowadzają punkt widzenia do dwóch rodzajów dowodów na poparcie swoich pomysłów. Pierwszy to starożytne teksty religijne, w których ludzie są świadkami i interakcji z bogów lub innych istot niebiańskich, którzy schodzą z nieba czasami w pojazdach przypominających statki kosmiczne-i posiadają spektakularne moce. Drugi jest fizyczny okazy takie jak dzieła sztuki przedstawiające alien-jak postacie i starożytne cuda architektoniczne, takie jak Stonehenge i piramidy w Egipcie.

Jeśli kosmici odwiedzili Ziemię w przeszłości,to czy mogą dokonać tego również w przyszłości?Dla teoretyków starożytnych kosmitów, odpowiedź brzmi tak. Oni wierzą, że, dzieląc się swoimi poglądami , mogą pomóc przygotować przyszłe pokolenia do nieuniknionego spotkania, które ich czeka.
---------------------------------------------------------------------------------

According to ancient alien theorists, extraterrestrials with superior knowledge of science and engineering landed on Earth thousands of years ago, sharing their expertise with early civilizations and forever changing the course of human history. But how did this concept develop, and is there any evidence to support it?

Ancient alien theory grew out of the centuries-old idea that life exists on other planets, and that humans and extraterrestrials have crossed paths before. The theme of human-alien interaction was thrust into the spotlight in the 1960s, driven by a wave of UFO sightings and popular films like 2001: A Space Odyssey. The space program played no small part in this as well: If mankind could travel to other planets, why couldn’t extraterrestrials visit Earth?

In 1968, the Swiss author Erich von Däniken published Chariots of the Gods?, which became an immediate bestseller. In it, he put forth his hypothesis that, thousands of years ago, space travelers from other planets visited Earth, where they taught humans about technology and influenced ancient religions. He is regarded by many as the father of ancient alien theory, also known as the ancient astronaut theory.

Most ancient alien theorists, including von Däniken, point to two types of evidence to support their ideas. The first is ancient religious texts in which humans witness and interact with gods or other heavenly beings who descend from the sky—sometimes in vehicles resembling spaceships—and possess spectacular powers. The second is physical specimens such as artwork depicting alien-like figures and ancient architectural marvels like Stonehenge and the pyramids of Egypt.

If aliens visited Earth in the past, could they make an appearance in the future? For ancient alien theorists, the answer is a resounding yes. They believe that, by sharing their views with the world, they can help prepare future generations for the inevitable encounter that awaits them.
Items view: Normal view Filestack view
Sort by: ID Date Title Views Rating | Sort Order: Ascending Descending
 
Ancient Aliens The Mayan Conspiracy Full
The Mayan Conspiracy
Ancient Aliens episodes 1 season 4
 0
Gru 18, 2012
 
Ancient.Aliens.S04E02.The.Doomsday.Prophecies.HDTV.XviD-DiVERGE.avi
The Doomsday Prophecies
Ancient Aliens sezon 4 episode 2 The Doomsday Prophecies english version
 0
Gru 18, 2012
 
Ancient Aliens "The Greys" S04/Ep03 HD (720p)
The Greys
Ancient Aliens sezon 4 episode 3 The Greys
 0
Gru 18, 2012
 
Ancient Aliens Season 4 Episode 4 Aliens and Mega-Disasters
Aliens and Mega-Disasters
Ancient Aliens Season 4 Episode 4 Aliens and Mega-Disasters
 0
Gru 18, 2012
 0
Gru 18, 2012
 
Ancient Aliens "The Mystery of Puma Punku" S04/Ep6 HD (720p)
The Mystery of Puma Punku
Ancient Aliens Sezon 4 episode 6 The Mystery of Puma Punku S04/Ep6 HD (720p)
 0
Gru 18, 2012
 0
Gru 18, 2012
 
Ancient Aliens "The Da Vinci Conspiracy" S04/Ep08 HD (720p)
The Da Vinci Conspiracy
History Channel Ancient Aliens Sezon 4 episode 8 "The Da Vinci Conspiracy" S04/Ep08 HD (720p)
 0
Gru 18, 2012
 
Ancient Aliens "The Time Travelers" S04/Ep09 HD (720p)
The Time Travelers
History Channel Ancient Aliens Sezon 4 episode 9  "The Time Travelers" S04/Ep09 HD (720p)
 0
Gru 18, 2012
 0
Gru 18, 2012
 0
Gru 18, 2012
 
Ancient Aliens - Season 3 Episode 2 (S03E02) - Aliens and Monsters - 720p HDTV
S03E02  Aliens and Monsters
Ancient Aliens - Season 3 Episode 2 S03E02 - Aliens and Monsters

--
polskie napisy
Starożytni kosmici S03E02 Kosmici i potwory (napisy)
 0
Gru 18, 2012
 0
Gru 18, 2012
 0
Gru 18, 2012
 0
Gru 18, 2012
 0
Gru 18, 2012
 
S03E7 Aliens Plagues and Epidemics
History Channel Ancient Aliens Sezon 3 Episode 7 S03E7 Aliens, Plagues and Epidemics

 0
Gru 18, 2012
 
Ancient Aliens Season 3 Episode 8 Aliens and Lost Worlds
S03E8 Aliens and Lost Worlds
Ancient Aliens Season 3 Episode 8 S03E8 Aliens and Lost Worlds
--
polskie napisy
Starożytni kosmici S03E08 Kosmici i zaginione światy (napisy)
 0
Gru 18, 2012
 0
Gru 18, 2012
 0
Gru 18, 2012
 
S03E11 Aliens & The Founding Fathers
Ancient Aliens "Aliens & The Founding Fathers" S03E11 HD (1080p)
--
polskie napisy Kosmici i ojcowie założyciele
 0
Gru 18, 2012
 0
Gru 18, 2012
 
Test
S03E13 Aliens and the Secret Code
Ancient Aliens - Sezon 3 Episode 13 S03E13 Aliens and the Secret Code
 0
Gru 18, 2012
 0
Gru 18, 2012
 
Ancient Aliens - s03e15 - Aliens, Gods and Heroes
S03E15 - Aliens, Gods and Heroes
History Channel Ancient Aliens - S03E15 - Aliens, Gods and Heroes

--
polski lektor
Starożytni Kosmici - Kosmici,Bogowie i Herosi (lektor pl)
 0
Gru 18, 2012
 
Ancient Aliens "Aliens & the Creation of Man" S03/Ep16 HD (720p)
S03E16 Aliens & the Creation of Man
History Channel Ancient Aliens S03E16 Aliens & the Creation of Man HD (720p)
 0
Gru 18, 2012
 0
Gru 18, 2012
 0
Gru 18, 2012
 0
Gru 18, 2012
 0
Gru 18, 2012
 0
Gru 18, 2012
 0
Gru 18, 2012
 0
Gru 18, 2012
 
Ancient Aliens *Unexplained Structures* HD - Dolby Digital 5.1 - Full Documentary
S02E8 Unexplained Structures
History Channel Ancient Aliens S02E8 Unexplained Structures HD - Dolby Digital 5.1
--
polskie napisy
Ancient Aliens - Niewyjaśnione Struktury [PL]
 0
Gru 18, 2012
 0
Gru 18, 2012
 0
Gru 18, 2012
 
Ancient Aliens Season 1 Episode 0 (Pilot) Chariots, Gods & Beyond
S01E00: Ancient Aliens: Chariots, Gods & Beyond
History Channel Ancient Aliens S01E00: Ancient Aliens: Chariots, Gods & Beyond
 0
Gru 18, 2012
 
Ancient Aliens Season 1 Episode 1 The Evidence
S01E1 The Evidence
Ancient Aliens Season 1 Episode 1 The Evidence
 0
Gru 18, 2012
 
Ancient Aliens Season 1 Episode 2 The Visitors
S01E2 The Visitors
History Channel Ancient Aliens Season 1 Episode 2 S01E2 The Visitors
--
polski lektor Goście
 0
Gru 18, 2012
 
Ancient Aliens Season 1 Episode 3 The Mission
S01E3 The Mission
History Channel Ancient Aliens Season 1 Episode 3 S01E3 The Mission
--
polski lektor Misja
Starożytni kosmici - Ep 2 Misja ( Lektor pl )
 0
Gru 18, 2012
 
Ancient Aliens Season 1 Episode 4 Close Encounters
S01E4 Close Encounters
History Channel Ancient Aliens Season 1 Episode 4 S01E4 Close Encounters
--
polski lektor Bliskie spotkania
Starożytni Kosmici E04 - Bliskie Spotkania ( Lektor pl )
 0
Gru 18, 2012
 
Ancient Aliens Season 1 Episode 5 The Return
S01E5 The Return
History Channel Ancient Aliens Season 1 Episode 5 S01E5 The Return
 0
Gru 18, 2012
Aeva Media 1.4w © 2008-2011 Nao & Dragooon - Wedge: level up your forum!