Discovery Human Nature Forum

Klasyfikacja => Maszynopisy => Wrzesień => Wątek zaczęty przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 05:39:04 pm

Tytuł: Program dla osób urodzonych 22 Września
Wiadomość wysłana przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 05:39:04 pm
Kto urodził się dnia 22 września
Przez zwątpienie i sceptycyzm dojdzie do prawdy.


Obserwuje bacznie życie zewnętrzne i wyprowadza z obserwowanych faktów umiejętnie swe wnioski.W światopoglądzie swym jest materialistycznym. Nie wątpi w istnienie ducha - ale nie ma czasu na rozmyślania o rzeczach niewidzialnych. Pragnąłby bowiem wszystko dostosować do zwykłego, codziennego, przeciętnego życia.Potrafi się opanować spokojny, staranny, ostrożny, przewidujący - a jednocześnie bardzo czynny, zręczny, wynalazczy, pełen taktu - nie rozprasza się, lecz całą swą uwagę skupia na cele zasadnicze.Doskonały to człowiek do wszelkich interesów, bardzo dzielny w życiu praktycznym.Metodyczny, pilny, inteligentny — posiada niezwykle silnie rozwinięte zdolności rozróżniania, rozpoznawcze i i analityczne.Okazuje dużo dumy i ambicji - a dzięki swej zręczności i pracowitości może dokonać czynów wybitnych, przyczem kieruje się w życiu głównie swym własnym zdaniem. Lubi władzę i autorytet - chętnie przewodzi nad innymi - lecz sam natomiast niewielka ma ochotę odbierać rozkazy.Zawód dlań najlepszy związany z pracą umysłową, występami publicznymi - pozwalający na stykanie się z szerokimi warstwami społeczeństwa. Sztuka, scena, muzyka zarówno jak i sadownictwo i handel - to linie, po których najczęściej rozwija się aktywność zawodowa osób urodzonych dzisiaj.Tak rodzą się również i wynalazcy.Jak wychować dziecko tak urodzone? Dziecko takie wyróżnia się swymi zdolnościami umysłowymi i zaciekawieniem, jakie odczuwa wobec życia. Powinno je się kształcić starannie, a dla wypoczynku — uczyć muzyki jako harmonijnej rozrywki.Powinno mieć dla obserwacji rozwijające się rośliny, aby zaznajamiało się z życiem przyrody. Może stopniowo rozwinąć dużo dobrego smaku i elegancji i być radością całej rodziny.Skóra jego jest bardzo wrażliwa i delikatna, na co należy zwracać uwagę przy kąpielach.Nie należy mu dawać lekarstw o silnym działaniu chemicznym. Czysty pokarm, czyste powietrze— trochę gimnastyki i głębokie oddychanie — to najlepsze dlań lekarstwa.
Opracował Jan Starża-Dzierżbicki