Discovery Human Nature Forum

Klasyfikacja => Maszynopisy => Sierpień => Wątek zaczęty przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 05:45:24 pm

Tytuł: Program dla osób urodzonych 8 Sierpnia
Wiadomość wysłana przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 05:45:24 pm
Kto urodził się dnia 8 sierpnia
Niechaj nie traci czasu na puste rozrywki i kaprysy.


Odznacza się niezwykłą wiarą w siebie, co połączone jest również z dużą ostrożnością. Jest niezwykle ambitny a dążenia jego są wysokie — dzięki czemu może się wznieść ponad sferę swego pochodzenia.Jest to urodzony przywódca i kierownik innych ludzi, wyróżniający się swymi zdolnościami organizacyjnymi.Uczuciowy, entuzjastyczny, niespokojny — potrafi być wytrwałym — ale na krótką metę. Serdeczny, szlachetny, oddany jako przyjaciel — potrafi być również groźnym wrogiem.Lubi występy okazałe i chociaż jest uczuciowy — jego charakter jest jednak przytem dość zgryźliwy.Mimo wszystko — okazuje w życiu dużo umiarkowania i wstrzemięźliwości.Posiada on zdolności niezwykłe, a umysł takiego człowieka pokierowany należycie — może wiele dokonać i nawet wywołać dodatnie zmiany społeczne. Wady. Mimo swe usposobienie dość skromne — jest nieraz uparty, oporny, nieposłuszny.Zbytnio popędliwy i pośpieszny — poddanym jest wpływom impulsów, nad którymi nie umie zapanować. Trudno go powstrzymać.W miłości rzadko jest szczęśliwym, gdyż okazuje zbytnią szlachetność i sięga zbyt daleko. Jego nadmierna wiara w dobroć wrodzoną człowieka powoduje przykrości uczuciowe i niekorzystne dlań przyjaźnie.Zerwane związki lub cierpienia sercowe nieraz go w życiu dotykają, dzięki jednak wrodzonej wspaniałomyślności i zdolności przebaczania — godzi się z życiem i przezwycięża tragedie życiowe.Czego się strzec winien. Aby nie tracić czasu swego na rozrywki bez znaczenia, kaprysy i fantazje.Co mu grozi. Niebezpieczeństwo w podróżach morskich. Chociaż będzie osobą wybitną — może nie zrobić majątku.Do czego powinien dążyć. Niechaj przezwycięży własne lenistwo i stara się rozwinąć mocną wolę.
Opracował Jan Starża-Dzierżbicki