Discovery Human Nature Forum

Klasyfikacja => Maszynopisy => Sierpień => Wątek zaczęty przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 05:45:36 pm

Tytuł: Program dla osób urodzonych 7 Sierpnia
Wiadomość wysłana przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 05:45:36 pm
Kto urodził się dnia 7 sierpnia
Robi doskonały użytek ze swych zdolności.


Jest to człowiek wyższy, świadomy swych sił i zdolności, oraz zdający sobie sprawę ze swej przewagi nad innymi ludźmi.Świadomy swej potęgi, pełen ambicji — ze swych zdolności niezwykłych czyni jak najlepszy użytek.Najczęściej okazuje zdolności w jakimś kierunku całkiem specjalnym. Okazuje też wielka zdolność do panowania nad innymi. Spełnia to dzięki specjalnemu wrodzonemu poczuciu, jakiego nie maja w sobie inni ludzie — ma zatem jakby nad nimi pewną przewagę.Podobnie do działania słońca — pragnie wywierać na swe otoczenie wpływ ożywiający i organizujący, co potęguje się z wiekiem.Dużo uczy się w życiu dzięki swym uczuciom. Jego przywiązania są niezwykle głębokie, a w życiu praktycznym wyrażają się bardzo silnie.Łatwo go poruszyć lub podrażnić — jednakże szybko się znowu uspakaja. Nie jest mściwy. Lubi odbywać podróże z przyjaciółmi i urządzać u siebie przyjęcia, występując okazale. Lubi rozrywki, jest zwolennikiem użycia, a przede wszystkim pragnie zyskać popularność i sympatię ogólną.Dobry z niego rozmówca i doskonale potrafi bawić towarzystwo, dzięki swym zdolnościom mimicznym i umiejętności opowiadania różnych historyjek i anegdot.Posiada doskonałe zdolności wykonawcze, i może być dobrym dyrektorem managerem, bankierem, badaczem a także dobrym krytykiem artystycznym, dzięki zainteresowaniu intelektualnemu, jakie czuje do sztuki.W domu cieszy go wszystko co jasne, piękne, okazałe, a zwłaszcza sprawia mu przyjemność dużo światła i ogień na kominku.Odważny, nieustraszony, mężny, wierny, szlachetny, pewien siebie — jest to silny charakter.Nie ulega wątpliwości, że w swojej sferze życia może osiągnąć stanowisko wybitne i zyskać uznanie. Czyny jego łatwo uzyskują poklask, a sam on potęguje swe wpływy i osiąga władzę.
Opracował Jan Starża-Dzierżbicki