Discovery Human Nature Forum

Klasyfikacja => Maszynopisy => Sierpień => Wątek zaczęty przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 05:43:56 pm

Tytuł: Program dla osób urodzonych 18 Sierpnia
Wiadomość wysłana przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 05:43:56 pm
Kto urodził się dnia 18 sierpnia
Źle się czuje na stanowisku podwładnego, gdyż sam pragnie rządzić.


Zawsze pragnie stać na czele i odznacza się swymi zdolnościami organizacyjnymi, a także umiejętnością okazywania swego autorytetu.Jest to człowiek praktyczny, aktywny, gorliwy, pilny, odważny, ostrożny a przytem bardzo inteligentny, obdarzony cierpliwością i stałością. Potrafi oddawać się długotrwałym poszukiwaniom i nie cofa się przed uciążliwą pracą.Urodziny dzisiejsze obiecują powodzenie w życiu — przeważnie jednak dzięki wpływowi przyciągającemu, jaki wywiera silna indywidualność takiego człowieka na innych, a także dzięki jego umiejętności przystosowania się do okoliczności.Im więcej potrafi zapanować nad sobą samym — tym większe powodzenie osiągnie w życiu. Dopiero wówczas okaże się w całej pełni, jak wielką intuicję taki człowiek posiada.Ma zdolności językowe; dobry mówca — umiejętnie prowadzi konwersacje, i umie zabawić towarzystwo.Wykazuje jednakże w rozmowie zbytnie skłonności do przeciwstawiania się innym poglądom i opozycyjności z zasady.Usposobienie jego jest pracowite, a umysł dość skromny, zamknięty w sobie, zdolny do wysiłków.Lubi życie wiejskie, przyrodę, lasy itp. i zamiłowaniem może się poświęcić studiowaniu praw przyrody.Zawód może mu przynieść fortunę. Zwolennik etykiety l ceremonii i zawsze chętnie doradza innym, co powinni uczynić, udzielając im pochwał lub nagan wedle uznania.Zadowolony ze siebie — nieraz pragnie się stać ośrodkiem powszechnego uwielbienia lub podziwu.Będzie mu się wiodło w życiu — chociaż nie zostanie jednostką naprawdę wybitną i nie zbierze bogactwa.Dziecko tak urodzone — potrzebuje opieki starannej. Powinno ono nieustannie znajdować się pod obserwacją osób starszych, nie zdając sobie jednak z tego sprawy — inaczej zaraz zacznie udawać i oszukiwać.Nie należy go również pozostawiać samotnym, lecz stale trzymać przy rodzicach lub sprawiedliwych wychowawcach.
Opracował Jan Starża-Dzierżbicki