Discovery Human Nature Forum

Klasyfikacja => Maszynopisy => Sierpień => Wątek zaczęty przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 05:44:21 pm

Tytuł: Program dla osób urodzonych 15 Sierpnia
Wiadomość wysłana przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 05:44:21 pm
Kto urodził się dnia 15 sierpnia
Wyróżnia się pośród swego otoczenia, a inni ludzie poddają się jego kierownictwu.


Potężny umysł, wielka intuicja i niezwykłe zdolności dyplomatyczne — oto najbardziej charakterystyczne cechy człowieka, który się urodził dzisiaj.Szlachetny, rycersko usposobiony — życzliwie odnosi się do innych ludzi i cieszy się sympatią ogólną.Umysł jego jest bardzo aktywny, bystry, wdrożony do pracy, a dzięki swym zdolnościom — łatwo może osiągnąć stanowisko wybitne. Sprawiedliwy, dostojny, wyniosły w swych czynach i upodobaniach — wiernym jest wobec przyjaciół i wspaniałomyślnym względem wrogów.Harmonijny, pełen intuicji — zdolnym jest do wysiłków potężnych i wielkich czynów. Pełen jest milczącej, świadomej siebie potęgi i siły wewnętrznej. Doskonale zna się na ludziach i przenika ich tajemnice. Zamknięty w sobie — jest znakomitym dyplomatą.Poglądy jego są bardzo różnorodne. Z entuzjazmem potrafi się poświęcać jakiejś propagandzie. Lubianym jest prze osoby płci odmiennej.Lubi władzę, pragnie wywierać wpływ i skłonnym jest do czynienia podbojów, prowadzenia wojen i t. p.Człowiek ten będzie odgrywać rolę kierowniczą przy zakładaniu jakiegoś towarzystwa, szkoły filozoficznej, przy przewrotach społecznych i t. p.Niezwykłe powodzenie osiąga w organizowaniu innych i rozdzielaniu zajęć i obowiązków, dając każdemu okazję do wyróżnienia się w jego właściwej dziedzinie.Styl jego rozkazów i poleceń jest łatwo zrozumiały, prostolinijny. Zarówno swe uznanie jak i naganę wygłasza niezwłocznie, bez żadnego wahania. Z szacunkiem odnosi się do przeszłości — gdyż ona jest rodzicielką teraźniejszości. Zręcznie przewiduje układ stosunków, jaki zapanuje w przyszłości.Będzie świecić jak gwiazda pośród swego otoczenia. Inni ludzie poddawać się będą jego kierownictwu. Czeka go władza i potęga.Czego się strzec winien? Niechaj unika urojeń fantastycznych, dumy i zarozumiałości.
Opracował Jan Starża-Dzierżbicki