Discovery Human Nature Forum

Klasyfikacja => Maszynopisy => Pażdziernik => Wątek zaczęty przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 05:33:35 pm

Tytuł: Program dla osób urodzonych 31 Października
Wiadomość wysłana przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 05:33:35 pm
Kto urodził się dnia 31 października
Może dokonać czegoś wybitnego.


Umysł jego jest bardzo ruchliwy, o skłonnościach wojowniczych. Bystry, czujny, praktyczny - dąży do zrobienia majątku i wykazuje duże poczucie pewności siebie.Cokolwiek czyni - oddaje się temu z całą gorliwością i entuzjazmem ale też i z nonszalancją. Trudno sobie z nim poradzić, gdyż jest bardzo nieustępliwy i nieufny. Ekscentryczny, nieraz fantastyczny - może jednak w życiu dokonać czegoś wybitnego.W miłości i przyjaźni okazuje wielką intensywność uczuć ale też i niezwykłą wyłączność. Jego natura wykazuje predyspozycję do nagłych i niezwykle silnych sympatyj i antypatyj.Gardzi sentymentalizmem i wszelką demonstracyjnością. Nieraz z trudnością przychodzi mu wyrażać swe myśli i uczucia, i to nawet wówczas, gdy sam tego pragnie, co jest dość rzadkim wypadkiem, na ogół bowiem jest milczący, lakoniczny, zamknięty w sobie.Gdy jednak ulegnie głębokiemu wzruszeniu - wówczas jego uczucia znajdują sobie wyraz z silą niezwykłą i w takim znowu wypadku może powiedzieć znacznie więcej, aniżeli potrzeba. Okazuje nieraz zdolności literackie z domieszką satyrycznego humoru.Co mu grozi? Że się zaplącze w różne przygody miłosne i będzie ich miał więcej na karku - aniżeli potrafi podołać.Wady. Niespokojny, zbyt pobieżny, sił swych używa w sposób ryzykowny, a nieraz wszczyna spory z powodu najmniejszego drobiazgu. Bywa też, że jego dążenia nie są jasno określone i nie posiadają zdecydowanego kierunku.Nie zwraca uwagi na ogólnie przyjęte obyczaje, a w życiu społecznym rozprasza się niepotrzebnie.Kobieta urodzona dzisiaj - niezbyt łatwo wstępuje w związki małżeńskie, jest bardzo wymagająca i trudna w pożyciu.
Opracował Jan Starża-Dzierżbicki