Discovery Human Nature Forum

Klasyfikacja => Maszynopisy => Maj => Wątek zaczęty przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 05:55:40 pm

Tytuł: Program dla osób urodzonych 29 Maja
Wiadomość wysłana przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 05:55:40 pm
Kto urodził się dnia 29 maja
Tego życie domowe nie układa się zbyt przyjemnie. Niechaj szuka pociechy w nauce, sztuce lub literaturze.


Lubi polowania, podróże, wszelkie przygody i rozrywki. Jego zdolności umysłowe są wybitne, a zainteresowania wszechstronne.Jest to człowiek subtelny, który umiłował literaturę i sztukę. Jednocześnie wykazuje też i zdolności praktyczne. - zwłaszcza w kierunku handlowym i może być doskonałym pośrednikiem, kupcem, finansistą. Wykazuje również zdolności w kierunku wojskowym.Czujny, bystry, okazuje zmienność usposobienia, która może przerodzić się w gniewliwość lub drażliwość, albo też niepokój nerwowy.Potrafi być wiernym i dobrym przyjacielem, ma dużo zdrowego rozsądku i wrodzonej szlachetności, w miłości zaś jest bardzo przywiązany.Dzięki doświadczeniom życiowym rozwija się stopniowo - a jego charakter powoli się krystalizuje. Dzięki życiu religijnemu lub też zainteresowaniom filozoficznym powoli opanowuje swą nerwowość, staje się cierpliwy, samoopanowany, przywiązany do życia rodzinnego i spełniający chętnie swe obowiązki.W małżeństwie nie jest zbyt szczęśliwy - dokuczają mu bowiem nieporozumienia, a nawet kłótnie.Choroby, jakie ewentualnie mogą przynieść dzisiejsze urodziny, to cierpienia płuc, krwi, nerwowość i dolegliwość rąk.Co mu grozi. Jest zbyt pewny siebie i z tego powodu wywołuje nieporozumienia i spory, a nawet może ściągnąć na siebie katastrofę życiową.Kobieta dziś urodzona - jest ładna, uczuciowa, szlachetna - ale nieraz zaniedbuje swe obowiązki domowe. Interesują ją sztuki piękne, zwłaszcza muzyka i malarstwo a także i życie publiczne.
Opracował Jan Starża-Dzierżbicki