Discovery Human Nature Forum

Klasyfikacja => Maszynopisy => Maj => Wątek zaczęty przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 05:56:14 pm

Tytuł: Program dla osób urodzonych 25 Maja
Wiadomość wysłana przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 05:56:14 pm
Kto urodził się dnia 25 maja
Usposobienie jego jest społeczne; ma licznych przyjaciół.


Wspaniałomyślny, sympatyczny - odznacza się zdrowym rozsądkiem i trafnością swych spostrzeżeń.Gościnny, uprzejmy - troszczy się o wygodny i rozrywki swych gości. Wywiera wpływ przyciągający na innych, a w życiu nie zabraknie mu przyjaciół i zwolenników.Posiada wielką wyobraźnię, ale przy swych zdolnościach niezwykłych może okazywać też usposobienie kapryśne lub fantastyczne. Może też przejawiać pewien talent w jakimś określonym kierunku. Intelekt jego jest bardzo aktywny i ostry: niezwykle trafnie obserwuje wydarzenia i ludzi, a sądy jego są przeważnie słuszne.Dzięki swym specjalnym zdolnościom zarówno analitycznym jak i praktycznym człowiek urodzony dnia tego mógłby zostać doskonałym detektywem, sędzią śledczym, prawnikiem.Usposobienie jego jest przyjazne i szlachetne - lubi pracę społeczną. Może zająć z czasem stanowisko odpowiedzialne, na którym będzie się cieszył zaufaniem ogólnym.Dzięki własnym swym wysiłkom może osiągnąć wyniesienie zawodowe w zakresie swej pracy zarówno jak i w zakresie swego społecznego środowiska.Nieraz zdarza się, że ma ważne zadania do spełnienia w życiu - i stopniowo wznosi się na jakąś dobrą pozycję życiową, zajmując dobre stanowisko lub sprawując jakiś ważniejszy urząd.Urodziny te nieraz dają tendencję do dwóch małżeństw - zwłaszcza u kobiet. Taki człowiek jest lojalny i wierny w stosunku do swych przyjaciół, lecz usposobienie jego jest zmienne.Zręcznie dostosowujący się do warunków i otoczenia - szybko podnosi się z wszelkich upadków i klęsk życiowych i toruje sobie nowe drogi w życiu. Poszukuje wytrwale prawdy - a przytem zawsze widzi dwie strony każdego zagadnienia - i ta kontrastowość i podwójność jego charakteru nieraz się zaznacza w życiu. .Umysł jego niezwykle ruchliwy - zawsze jest czynny. Zapytany w jakiejś sprawie - może dać zawsze na to kilka odpowiedzi.
Opracował Jan Starża-Dzierżbicki