Discovery Human Nature Forum

Klasyfikacja => Maszynopisy => Lipiec => Wątek zaczęty przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 05:47:44 pm

Tytuł: Program dla osób urodzonych 24 Lipca
Wiadomość wysłana przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 05:47:44 pm
Kto urodził się dnia 24 lipca
Zdolny, energiczny, dumny - jest zwolennikiem użycia.


Jest to człowiek prawy, niepodległy, odznaczający się niezwykłym poczuciem godności własnej.Pełen energii, przedsiębiorczy, wierzy w siebie, jest odważny, zuchwały, nieustraszony.Dąży nieustannie do samoudoskonalenia - a w głębi duszy jest szlachetnym, gorliwym, wytrwałym.Dumny, ambitny - lubi władzę, a w życiu dąży do osiągnięcia potęgi. Potrafi umiejętnie rządzić innymi, a gdy się rozwinie moralnie - panuje wówczas nad samym sobą.Namiętny, uczuciowy - oddaje się cały bez zastrzeżeń miłości. Lubi polowanie.Lubi wszelkie pochwały i łatwo ulega pochlebstwu, a ponieważ ma wielkie ambicje - może być zazdrosnym o zaszczyty. Zwycięża zazwyczaj swych wrogów.Odznacza się silnym poczuciem sprawiedliwości.Wady jego charakteru - to skłonność do wybiegów i wykrętów, temperament zbyt drażliwy i zamiłowanie do okazałości, zbytku i wspaniałych wystąpień publicznych.Jest zwolennikiem użycia i przyjemności: ugania się za rozrywkami.Do czego powinien dążyć. Aby rozwinąć w sobie instynkty uprzejmości i dobroci, przez co uniknie zbytniej surowości i tyranii, do których nieraz okazuje skłonność.Powinien też unikać zbytnich ekscesów zarówno w zakresie uczuć i wzruszeń jak i w dziedzinie użycia.Życie jego związanym jest z życiem społeczeństwa lub narodu, ewentualnie otoczenia - pośród którego żyje i pracuje. Dzięki swym zdolnościom organizacyjnym - zazwyczaj wypływa na powierzchnię i osiąga uznanie.Będzie przechodzić różne i zmienne koleje losu - ale imię swe może pozostawić na kartach historii.
Opracował Jan Starża-Dzierżbicki