Discovery Human Nature Forum

Klasyfikacja => Maszynopisy => Kwiecień => Wątek zaczęty przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 08:05:33 pm

Tytuł: Program dla osób urodzonych 22 Kwietnia
Wiadomość wysłana przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 08:05:33 pm
Kto urodził się dnia 22 kwietnia
Jest człowiekiem silnej woli, zamknięty w sobie i nadaje się do zajmowania stanowisk odpowiedzialnych.


Charakter jego jest stały i zacięty - można na nim polegać.Ostrożny jest zarówno w swych słowach jak i poczynaniach - i nadaje się wskutek tego do zajmowania stanowisk odpowiedzialnych, na których potrzebna jest duża pewność siebie i poczucie godności własnej - gdyż obie te cechy są w nim niezwykle silnie rozwinięte.To też nieraz tacy ludzie zajmują istotnie wybitne stanowiska państwowe, do których przywiązana jest tradycyjna powaga i autorytet.Kto urodził się dzisiaj - interesuje się wiedzą i ma skłonności do poważnych studiów. Stopniowo myśli jego stają się coraz bardziej poważne i głębokie i może wreszcie zdobyć wielką potęgę wewnętrzną.Z wiekiem jednakże staje się również coraz bardziej uparty i nieustępliwy.Lubi on pogrążać się w rozmyślaniach samotnych - a do obecnego stanu rzeczy, jaki panuje na świecie, nie czuje bynajmniej zbytniej sympatii.Odznacza się też swa niezwykłą energią, która jednakże najczęściej nie przejawia się na zewnątrz i znajduje się jakby w stanie ukrytym. Występuje ona na jaw dopiero przy podrażnieniu - a wówczas staje się niezwykle gwałtownym i niebezpiecznym przeciwnikiem.To też w stosunkach z człowiekiem dziś urodzonym należy zachować pewną ostrożność, gdyż sprowokowany staje się groźny.Raz rozgniewany - długo nie może się uspokoić i przejawia niezwykłą gwałtowność i furie - co dziwi bardzo osoby, które ten wybuch sprowokowały.Wykazuje przy tym dużo próżności.Czuje przywiązanie do życia rodzinnego i nieraz jest dobrym mężem i ojcem.Co mu grozi. Że jego nadzieje się nie spełnią, a wysiłki życiowe natrafią na przeciwdziałanie tak potężne, że nie będzie mógł go przezwyciężyć.Posiada on bowiem daleko większe ambicje aniżeli zdolności do ich zrealizowania. Dąży on do wielkich rzeczy - lecz nie zawsze udaje mu się je osiągnąć.Zawody związane z ziemią, jej produktami, rolnictwem, nie ruchomościami, kopalniami, lub też sztuką - mogą się dlań okazać lepsze od innych.
Opracował Jan Starża-Dzierżbicki