Discovery Human Nature Forum

Klasyfikacja => Maszynopisy => Czerwiec => Wątek zaczęty przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 05:52:26 pm

Tytuł: Program dla osób urodzonych 20 Czerwca
Wiadomość wysłana przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 05:52:26 pm
Kto urodził się dnia 20 czerwca
Zdecydowany, zręczny, aktywny — lubi jednak marzyć i bujać po obłokach


Jest to natura podwójna niespokojna i nerwowa — ale człowiek dziś urodzony zawsze jest uzdolnionym, pragnie rozwijać się umysłowo, zbierać wiedzę i dążyć do wysubtelnienia.Chociaż jego charakter jest dość niestały — umysł jest jednakże nadzwyczaj aktywny, zajęty bez przerwy pracą myślową, projektami, układaniem planów etc.Zmienia często przedmiot swych zainteresowań — a w związku z tym jego zawód również ulega wahaniom. Obrotny, zmienny — szuka szczęścia po świecie — ale nie zawsze je znajduje... Nieraz okazuje się że w gruncie rzeczy jest to marzyciel, który potrafi swemi myślami bujać po obłokach...Dość impulsywny — potrafi być również zdecydowanym i władczym. Jest obdarzony rozmaitymi zdolnościami a nawet i talentami, a chociaż jego usposobienie okazuje nieraz skłonności pozytywne, dążące do autorytetu i dominowania nad innymi — władzę swą potrafi sprawować w sposób uprzejmy, nie obrażający podwładnych.Wady. Jest niezdecydowany i chętnie idzie za cudzymi projektami i myślami, naskutek czego podpada pod wpływ otoczenia.Jego usposobienie nerwowe, niespokojne, nieraz skręca na bezdroża pesymizmu. To też zdarza się, że z powodu braku wytrwałości i wiary w siebie — porzuca różne swe zamiary i projekty niespełnione.Mimo wszystko trzeba jednak skonstatować, że odznacza się pewną siłą woli oraz poczuciem godności własnej — ewentualnie dumy rodowej.Jest pracowitym z natury i dąży do tego, aby zająć stanowisko odpowiedzialne — ale na nim nie zawsze umie utrzymać się na stałe.
Opracował Jan Starża-Dzierżbicki