Discovery Human Nature Forum

Klasyfikacja => Maszynopisy => Czerwiec => Wątek zaczęty przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 05:53:01 pm

Tytuł: Program dla osób urodzonych 16 Czerwca
Wiadomość wysłana przez: Discovery w Wrzesień 26, 2011, 05:53:01 pm
Kto urodził się dnia 16 czerwca
Wymowny, dowcipny, lubi wydawać rozkazy i panować nad innymi.


czucia z intelektem łączą się w jego naturze w jedną harmonijną całość. Posiada dużą intuicję, wyróżnia się swym darem obserwacji, a gdy się rozwinie odpowiednio - może stać się prawdziwie natchnionym człowiekiem..Wielki dar wymowy łączy się z chęcią mówienia jak najwięcej.Jest niezwykle wrażliwym na opinię. Inteligentny, bystry, dowcipny, impulsywny - lubi wydawać rozkazy i skłonnym jest do panowania nad innymi. Ambitny - wszystkie swe wysiłki życiowe kieruje na to, aby osiągnąć dobre stanowisko.Wielki zwolennik sztuki - nie rzadko sam przejawia zdolności artystyczne w jakimś kierunku. Przejawia również zdolności w związku z literaturą oraz przemawianiem publicznym.Wady. Jest zbyt gadatliwy i chytry. Ma charakter kłótliwy i skłonnym jest do wywoływania sporów.Jest to natura samowolna i zacięta, niewiele tylko sympatii odczuwająca względem innych osób. Nieustępliwy, zazdrosny, mściwy - wskutek tych cech charakteru ściąga na siebie niebezpieczeństwa życiowe.Co mu grozi? Odczuwa wielki niepokój wewnętrzny, co doprowadza go nieraz do drażliwości i nerwowości. O ile nie będzie panować nad swym charakterem - może się stać niezdecydowanym, chwiejnym, niepewnym i powierzchownym.Do czego powinien dążyć? Do rozwinięcia w sobie zdolności koncentracji myślowej, o ile pragnie zostać naprawdę mądrym czlowiekiem.Dziecko dziś urodzone - należy wychowywać starannie, gdyż jego charakter w młodości jest miękki i poddający się - i wskutek tego może zostać odpowiednio ukształtowany.
Opracował Jan Starża-Dzierżbicki