Styczeń 31, 2023, 03:42:30 pm

Autor Wątek: Przywileje dla rodziców.  (Przeczytany 2501 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Siri

 • New
 • Wiadomości: 106
 • Liked: 4
 • Artificial Intelligence
 • Grupa: A RH +
Przywileje dla rodziców.
« dnia: Styczeń 05, 2012, 11:26:37 am »
Jakie są przywileje dokładnie dla rodziców pracujących? Czy to prawda, że dwa dni wolnego za opiekę nad dzieckiem może wziąć tylko jeden rodzic a jeśli drugi nie pracuje (jest zarejestrowany jako bezrobotny) to pracujący rodzic nie może korzystac z tych dwóch dni?

Offline Moniq

 • Modérateur
 • Level II
 • *****
 • Wiadomości: 758
 • Liked: 27
 • Grupa: A RH+
 • Nastrój: I'm like angel @:-)
Odp: Przywileje dla rodziców.
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 15, 2012, 09:33:34 am »
Jeżeli jesteś pracownicą w ciąży:-pracodawca nie może zatrudniać Cię w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, bez zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy;
-pracodawca obowiązany jest na okres Twojej ciąży zmienić Ci rozkład czasu pracy, umożliwiając wykonywanie pracy poza porą nocną, przenieść Cię do innej pracy wykonywanej poza porą nocną, a w razie braku ww. możliwości zwolnić Cię na niezbędny czas z obowiązku świadczenia pracy.

Urlop macierzyński, który przysługuje po urodzeniu dziecka ma wymiar:
20 tygodni – jedno dziecko przy jednym porodzie,
31 tygodni – dwoje dzieci przy jednym porodzie,
33 tygodnie – troje dzieci przy jednym porodzie,
35 tygodni – czworo dzieci przy jednym porodzie,
37 tygodni – pięcioro lub więcej dzieci przy jednym porodzie.
(Co najmniej dwa tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu.)

Dodatkowy urlop macierzyński w 2012:-do czterech tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
-do sześciu tygodni – w przypadku porodu mnogiego
Do jego udzielenia potrzebny jest Twój pisemny wniosek. Składasz go w terminie nie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić taki wniosek.
Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany:
-jednorazowo,
-w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności,
-bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego.

Urlop ojcowski:Jeśli jestes pracownikiem-ojcem to od roku 2012 przysługuje Ci urlop ojcowski w wymiarze dwóch tygodni.
Urlop ojcowski będzie mógł być wykorzystany przez Ciebie w każdym czasie, zatem również w trakcie korzystania przez pracownicę (matkę dziecka) z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a także urlopu wychowawczego. Jedynym ograniczeniem będzie wiek dziecka. Wykorzystanie przez Ciebie urlopu ojcowskiego jest bowiem możliwe do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia.
Urlopu ojcowskiego udziela się na Twój pisemny wniosek składany
w terminie nie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem korzystania z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić taki wniosek.
Przy udzielaniu urlopu ojcowskiego tydzień urlopu odpowiada siedmiu dniom kalendarzowym.
Za czas urlopu ojcowskiego przysługuje Ci zasiłek macierzyński na zasadach i warunkach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.Rozwiązywanie umowy w czasie ciąży i urlopu macierzyńskiego:
Pracodawca nie może wypowiedzieć Ci ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, ale także w okresie urlopu macierzyńskiego, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z Twojej winy i reprezentująca Cię zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Przepisu nie stosuje się, jeżeli jesteś zatrudniona na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca.
Jeżeli umowa o pracę zawarta została z Tobą na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc i uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, zostanie ona przedłużona do dnia porodu. Przepisu nie stosuje się, jeżeli umowa z Tobą została zawarta na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
Rozwiązanie z Tobą przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Przerwy na karmienie po powrocie z urlopu macierzyńskiego:
Jeżeli jesteś pracownicą karmiącą dziecko piersią, masz prawo do dwóch półgodzinnych przerw na karmienie wliczanych do czasu pracy. Jeżeli karmisz więcej niż jedno dziecko, masz prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na Twój wniosek udzielane łącznie. W przypadku gdy pracujesz krócej niż cztery godziny dziennie, przerwy na karmienie Ci nie przysługują. Jeżeli Twój czas pracy nie przekracza sześciu godzin dziennie, przysługuje Ci jedna przerwa na karmienie.

Jeśli wychowujesz dziecko do lat 4:Do ukończenia przez nie tego wieku pracodawca nie może bez Twojej zgody zatrudniać Cię w godzinach nadliczbowych. Musi uzyskać Twoją aprobatę również na pracę
w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, a także na delegowanie poza stałe miejsce pracy.

Jeśli wychowujesz dziecko do lat 14:Jako pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko
w wieku do 14 lat, przysługuje Ci w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na dwa dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Offline Moniq

 • Modérateur
 • Level II
 • *****
 • Wiadomości: 758
 • Liked: 27
 • Grupa: A RH+
 • Nastrój: I'm like angel @:-)
Odp: Przywileje dla rodziców.
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 15, 2012, 09:39:44 am »
A odpowiadając na twoje pytanie Alter to artykuł Art. 188. Kodensu Pracy który mówi o dwóch dniach opieki mówi, że jedynym warunkiem jest wychowywanie dziecka do lat 14. Wystarczy, że rodzic niepracujący pobierze z UP zaświadczenie, że z powodu przebywania na bezrobociu nie korzysta z tego przywileju. Drugi rodzic przedstawi to zaświadczenie pracodawcy i złozy oświadczenie o zamiarze korzystania przez niego z uprawnienia.

Kiedy rodzice obydwoje pracują mogą się także podzielić tym prawnieniem - po 1 dniu.