Maj 26, 2024, 06:46:57 am

Autor Wątek: LICZBY GŁÓWNE  (Przeczytany 2824 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Lilith

 • New
 • Wiadomości: 50
 • Liked: 0
 • Grupa: AB RH +
LICZBY GŁÓWNE
« dnia: Kwiecień 28, 2012, 12:45:59 pm »
 • Publish
 • W systemie numerologicznym przyjmuje się 9 jako bazę cykliczną. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 — to liczby pojedyncze
  i jednocześnie podstawowe elementy wszystkich innych liczb złożonych. Nazywamy je liczbami głównymi.
  Liczby złożone nazywamy liczbami wtórnymi lub podliczbami.
  W każdej interpretacji przede wszystkim posługujemy się liczbami głównymi, które stanowią podstawę
  wiedzy numerologicznej, i podliczbami, które podkreślają unikalność i wielowarstwowość danego problemu.
  Stosowane w numerologii metody obliczeń najczęściej doprowadzą nas najpierw do znalezienia podliczby,
  np. 27,45, 73 czy 2137. Następnie trzeba ją zredukować do liczby prostej, dodając do siebie poszczególne cyfry.
  Działanie to nazywa się redukcją teozoficzną.
  Przykłady:
  27 = 2 + 7 = 9
  45 = 4 + 5 = 9
  73 = 7 + 3=10=1+0 = 1
  2137 = 2 + 1+3 + 7 = 13 = 1+3 = 4

  Wibracja 0
  Zero nie jest liczbą. Jest źródłem życia jako całości. Jest symbolem neutralności, perfekcji, pełni, Centrum, Jedni,
  całości i miłości. Jest mocą stwórczą, czyli źródłem materialnego przejawienia się. Towarzysząc jakiejkolwiek
  liczbie wznosi ją na poziom coraz bardziej uniwersalny w spirali ewolucji (np. 1 — jest początkiem, 10 —
  nowym cyklem, 100 — panowaniem nad całością).


  Wibracja liczby 1
  Początek. Indywidualność. Aspiracja. „Jeden" jest symbolem człowieka stworzonego. Jest to liczba niepodzielna,
  która stwarza wszystkie inne liczby i samą siebie. Jest elementem męskim (Yang), którego symbolem jest linia ciągła , aktywnym, osobnym, pozytywnym. Jest jednolita, integralna, uniwersalna. Zawiera wibrację
  słoneczną. Jej żywiołem jest ogień, planetą Słońce. Wyraża ambicję, autorytet, akcję, pasję, intencję, inteligencję i
  przedsiębiorczość. Jest dowódcą, jak pierwsza litera alfabetu A. To ona daje impuls do akcji. Jest siewcą
  uruchamiającym możliwości twórcze człowieka. Symbolizuje sukces osiągnięty poprzez siłę woli i zaufanie do
  samego siebie, szczerość, lojalność i nieustępliwość. Entuzjasta, który chce być kochany i podziwiany. Często
  samotny, choć popularny. Negatywny aspekt tej liczby to zarozumiałość, egoizm, despotyzm, nieumiejętność
  współpracy, słuchania, kochania.
  Jest to także litera J (dziesiąta litera alfabetu), wyrażająca JA, nasze ego, naszą moc realizacji na planie
  materialnym.
  w sensie pozytywnym : spełnienie jednostki, sukces w życiu. Umiejętne kierowanie innymi. Zdobycie
  uznania. Entuzjazm, twórczość, oryginalność, inicjatywa, umiejętność perswazji, nastawienie na własny rozwój.
  Jedność myśli i czynu. Osoba zdolna "podbić świat", znaleźć odpowiednie rozwiązania każdego problemu.
  Ambicja, duma.
  w sensie negatywnym : zarozumiały, chwalipięta, sprytny, pretensjonalny, manipulator, szarlatan, pozer,
  karierowicz. Egoizm, żądza władzy. Niezdecydowany, niepewny, nerwowy, naśladujący innych. Samotny i
  odrzucony przez otoczenie.
  jej lekcja : realizacja siebie, odczytanie własnej prawdy wewnętrznej, budowanie adekwatnej osobowości.
  Używać swego autorytetu, zmierzać do uczynienia ze swego ego narzędzia przejawu świadomości.


  Wibracja liczby 2
  Jest symbolem dualizmu natury ludzkiej. Wyraża żeński aspekt natury (Yin), który symbolizuje linia
  przerywana - - . Odpowiada żywiołowi wody, a jej planetą jest Księżyc.
  Liczba pasywna, negatywna, receptywna, czyli przyjmująca w siebie ziarno, by pozwolić mu dojrzeć.
  Podporządkowanie, usłużność, dyplomacja, niepewność i emocjonalność. Jest to twórczość w swym stanie
  pierwotnym: lawy bez formy, ciepłego łona, wilgoci sprzyjającej zapłodnieniu. Matka. Pomysł, idea, która
  wymaga czasu i namysłu, by ją wcielić w życie. Sztuka bycia razem, rozumienia, współpracy, miłości.
  Cierpliwość i giętkość. Wahanie i wątpliwości. Dobroć i nieśmiałość. To człowiek stworzony do tego, by
  skutecznie wypełniać polecenia. Posiada wybitną zdolność do adaptacji, gotów się poświęcić, gdy tego wymaga
  sytuacja. Jest cierpliwy, uczuciowy, sentymentalny, towarzyski, lecz nazbyt przywiązany do przeszłości. Czasami
  wydaje się nadmiernie uległy, zbyt pasywny, zmienny, lunatyczny. Jego plany bywają utopijne. Równocześnie jest
  dyplomatą, człowiekiem pełnym fantazji, nieco marzycielskim. Intuicyjny i pokojowy. Jest wrażliwy, potrzebuje
  czułości i harmonii. Często posiada znakomitą pamięć. Przywiązuje się do atmosfery, wystroju wnętrza i lubi być
  chwalony. Wyraża się poprzez płodność na różnych planach.
  w sensie pozytywnym : szczęśliwy związek, dobrzy przyjaciele, bogate życie uczuciowe, kariera doradcy.
  Harmonia, towarzyskość, rezerwa, piękno, skromność, niesienie pomocy, gościnność, delikatność, prostota,
  spokój, uczuciowość, neutralność, tolerancja, synchronizacja z własnym losem.
  w sensie negatywnym : nieszczęśliwy związek, rozwód, nadmierna uczuciowość, zależność od innych,
  konieczność podporządkowania się, nieśmiałość, niepewność, naiwność lub obojętność, zmienność, hipokryzja.
  pamiętliwość.
  jej lekcja : nauczyć się współpracy, życia w społeczeństwie, słuchania i okazywania uczuć, wykonywania poleceń
  bez całkowitego podporządkowania się. Nauczyć się rozumieć własne emocje, a więc także osłabiać ich wpływ.


  Wibracja liczby 3
  Pierwszy owoc. Afirmacja życia, ekspresja twórcza. Narodziny. „Jeden" (męski) i „dwa" (żeński), łącząc się dało
  „trzy". Dwie opozycyjne, lecz dopełniające się siły tworzą trzecią jakość: wspólne dzieło. Trójkąt symbolizujący
  „Trójcę", która jest wyrazem życia, kreacji. Żywiołem korespondującym z liczbą trzy jest ogień, planetą —
  Jowisz.
  Wyrażamy samych siebie komunikując się z innymi. Pomaga nam w tym słowo. Tak spełniony człowiek
  posiada wspaniałą umiejętność adaptacji, jest często błyskotliwy i aktywny. Dużo podróżuje. Jest wesoły,
  optymistyczny i przekonujący. Posiada talent literacki lub oratorski. Jego umysł jest żywy, pomysły oryginalne, a
  przedsięwzięcia skuteczne. Czasem jednak bywa zbyt rozproszony, nazbyt niezależny, pozbawiony skrupułów.
  Zdarza się, że odmawia komunikacji, skupiając się wyłącznie na swych urojonych „ranach", zamknięty,
  neurotyczny. Bywa nietolerancyjny.
  w sensie pozytywnym : szczęście, równowaga, szczere przyjaźnie. Artysta. Potrzeba wyrażania siebie i
  twórcza postawa w każdej dziedzinie życia, wyobraźnia, inteligencja, czułość, kultura, wykształcenie,
  uprzejmość, talent literacki. Logika. Umiejętność nieingerencji w życie innych.
  w sensie negatywnym : konflikty i samotność, krytyka, agresja, zawiść, zazdrość, nieposłuszeństwo,
  nadmierna zmysłowość, potrzeba akceptacji, kapryśność, pretensjonalność, brak smaku artystycznego, kokieteria.
  jej lekcja : znaleźć swój własny sposób ekspresji, nauczyć się wyrażać swe myśli i uczucia, znaleźć własny
  sposób komunikacji z innymi, otworzyć się na życie w harmonii i równowadze.


  Wibracja liczby 4

  Twórczość. Realizacja. Materia. Cztery reprezentuje żywioł Ziemi, ale symbolizuje wszystkie cztery elementy:
  Wodę, Ogień, Ziemię i Powietrze. Figura geometryczna odpowiadająca liczbie cztery to kwadrat, ale także krzyż,
  który wyznacza cztery kierunki. Krzyż symbolizuje przestrzeń życia, w której linia wertykalna odpowiada
  poznaniu jakościowemu, czyli wyciąganiu indywidualnych wniosków z doświadczeń, zaś linia horyzontalna
  odpowiada poznaniu ilościowemu, wyznaczonemu przez czas, czyli nasze ziemskie granice.
  To one nas ograniczają, ale jednocześnie dają poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Doświadczenie z
  materią to praca, czyli stwarzanie fundamentów, metodyczna uprawa i walka o przetrwanie.
  Kwadrat, dający nam bazę, jednocześnie zatrzymuje nas w miejscu, powoduje niechęć do zmian i
  ugruntowuje przyzwyczajenia. Wprowadza rutynę i powtarzalność. Cztery to praktyczność, ostrożność i
  wytrzymałość. Za wysiłek wiążący wszystkie te cechy nagradzani jesteśmy pozycją społeczną, bogactwem i
  uznaniem.
  Cztery jest symbolem wzrostu, przejawiania się ducha, umysłu, ciała i duszy w zmaganiach z czterema
  żywiołami dzięki pracy i cierpliwości.
  w sensie pozytywnym : stabilność, solidność, wytrwałość, równowaga, pracowitość, wierność, odwaga,
  inwencja, rygor, prawość, protekcja, zmysł organizacyjny i administracyjny, wola, rzetelność, skuteczność,
  stanowczość.
  w sensie negatywnym : bieda, kruchość, nędza, śmierć, surowość, upór, konserwatyzm i nieustępliwość,
  nerwowość, nadmiernie rozwinięta ambicja, autorytatywność, zachowawczość, brak woli i wytrwałości,
  ograniczony umysł.
  jej lekcja : praca jako czynnik rozwoju. Nauka akceptacji. Należy utrzymywać równowagę, rozpoznać i uznać
  swe ograniczenia ze świadomością, że są one niezbędne, ale nie są ostateczne.


  Wibracja liczby 5
  Liczba życia, jego ochrony jako ciągłego procesu tworzenia. Zmiana. Pięć jest liczbą środkśrodka, punktu zwrotnego.
  W systemie dziewięciu liczb przed nią były cztery liczby i po niej będą cztery liczby:
  1—2—3—4—5—6—7—8—9
  Najdalszym punktem z jednej strony było jeden (człowiek), a z drugiej strony będzie dziewięć (inni). Pięć
  to moment akceptacji samego siebie (jeden) w swej drodze do innych (dziewięć), od punktu do nieskończoności.
  To człowiek w sercu swego ciała, zawarty w czasie i przestrzeni w formie pięcioramiennej gwiazdy
  (dwoje ramion, dwie nogi i głowa). To aspekt sensualny człowieka poznającego świat poprzez pięć zmysłów
  fizycznych, doznającego przyjemności płynącej ze smakowania świata, związków i doświadczeń, ale także może
  to być punkt zwrotny do poznania wewnętrznego poprzez uruchomienie nadzmysłów i przejście do wymiaru
  energetycznego, w którym uzyskujemy dostęp do planu Stworzenia. Żywiołem liczby pięć jest powietrze, a jej
  celem - poznanie.
  Pięć palców naszej dłoni wysyła uzdrawiającą energię; bardziej lub mniej zwinnie modeluje los według
  naszych potrzeb. „Bierzemy się w garść", lub „ujmujemy nasze życie we własne ręce". Sprawdzając, jak daleko
  sięga nasza wolność, podróżujemy, by skosztować ile się da, eksperymentować na własnej skórze, ryzykować,
  prowokować doświadczenia, przyciągać i poznawać innych.
  w sensie pozytywnym : podróże, handel, ciekawość, przygody zmysłowe i uczuciowe, szczęście, wiara,
  właściwości uzdrawiające. Psycholog, osobowość magnetyczna. Dyplomacja, łaskawość, wyrozumiałość,
  uczciwość. Zaspokojona potrzeba poznania.
  w sensie negatywnym : cierpienie, nieszczęście, bieda, niepokój, bezsenność, zmienność, ekstrawagancja,
  impulsywność, moralizatorstwo, nietolerancja, narcyzm, fanatyzm, zarozumiałość, brak zmysłu praktycznego,
  lenistwo, niecierpliwość, osoba, która „nie uwierzy, dopóki nie dotknie" (przysłowiowy „niewierny Tomasz").
  Intryganctwo i nieopanowana zmysłowość.
  jej lekcja: nauczyć się korzystać ze swej wolności bez ranienia innych, nauczyć się akceptować, a nawet
  inicjować zmiany.

  Wibracja liczby 6
  Symetria i harmonia, gdyż figura geometryczna symbolizująca sześć to heksagram, dwa trójkąty połączone ze
  sobą. To sztuka, miłość i perfekcja. Jest to liczba wyrażająca się dwoma elementami: Ziemi oraz Powietrza, gdy
  wynika z 33. To „pieczęć Salomona" — zjednoczenie materii i ducha (3 + 3: trójkąt materii skierowany
  wierzchołkiem w Niebo i trójkąt ducha skierowany wierzchołkiem ku Ziemi). Jest symbolem sztuki, piękna i
  harmonii rodzinnej.
  Zawiera w sobie konieczność wyboru dalszej drogi życiowej pomiędzy łatwiejszą, przyjemniejszą,
  zorientowaną na materialny aspekt życia, a trudniejszą i wymagającą wielu wyrzeczeń ścieżką duchową. Po
  podróżach, niezliczonych doświadczeniach i życiu wśród innych, co stanowiło treść liczby pięć, szóstka przynosi
  poczucie samotności, a wraz z nim — potrzebę miłości, głębokiego związku z drugim człowiekiem, zrozumienie
  tajemnicy poczętego życia, a więc i odpowiedzialność, przyjęcie obowiązków wobec rodziny i społeczeństwa.
  Wymaga to równocześnie stawienia czoła konfliktom, nauczenia się sztuki kompromisu, umiejętności
  podejmowania decyzji i zdobycia zaufania do samego siebie, rozpoznania własnych emocji, pasji, uczuć i potrzeb
  zmysłowych. Liczba sześć uczy respektowania prawa nieingerencji, czyli wstrzymania się od działania, gdy
  nie jesteśmy proszeni o pomoc, pamiętając o indywidualnym rozwoju każdego z nas. To liczba mistrza,
  przewodnika, kogoś, kto dzięki swym przymiotom i osiągnięciom pociąga za sobą innych.
  w sensie pozytywnym : harmonia, zmysł piękna, talent artystyczny, autorytet, udane małżeństwo, spełniona,
  kochająca się rodzina, tolerancja, uczuciowość, wrażliwość, altruizm, szczerość, intuicja, usłużność, entuzjazm,
  odpowiedzialność.
  w sensie negatywnym : konflikt, rozwód, klęska, cierpienie, problemy uczuciowe i seksualne, brak
  odpowiedzialności w sferze zawodowej i osobistej, podejrzliwość, zazdrość, niezdecydowanie, krytykanctwo,
  tchórzostwo, uwodzicielstwo, niepokój.
  jej lekcja : nauczyć się odpowiedzialności, wykonywać swoje obowiązki, osiągnąć równowagę w dawaniu i
  braniu, nie pozwolić się wykorzystywać, pielęgnować harmonię wewnętrzną.

  Wibracja liczby 7

  Doświadczenie. Nauka. Doskonalenie materii. Dystans. Rozsądek i otaczanie się tajemnicą. Czas na odpoczynek
  i kontemplację. Mądrość życiowa i umiejętność analizy. Otaczanie rzeczywistą opieką, czyli niesienie pomocy
  poprzez dostarczanie doświadczeń, podpowiadanie drogi.
  Jej żywiołem jest Woda. Jest kluczem do materii wyrażającej się w siódemkowych przejawach: 7 dni
  tygodnia — czas kreacji świata materialnego, zakończenia dzieła; 7 nut dźwięków; 7 czakramów, zbiorników
  energetycznych ciał żywych, odpowiedzialnych za funkcjonowanie materialne organizmów. Symbol ograniczenia
  człowieka przez czas.
  Poczucie spełnienia materialnego, które daje możliwość pozbycia się pragnień, żądzy posiadania,
  zaprzestania pogoni za pieniądzem. Teraz wszystko to przychodzi samo, bo nie zależy nam na tym. Poznawszy na
  wskroś materię, możemy spokojnie zwrócić się ku pogłębianiu doświadczenia wewnętrznego. Nie spieszymy się i
  czas się wydłuża.
  umiejętność rozwiązywania konfliktów, panowanie nad sobą, sukces przychodzący w odpowiedzi na prawdziwe
  wartości. Sprawność fizyczna, zręczność, dociekliwość, niezależność, odwaga, pacyfizm, współczucie, intuicja i
  talent. Magnetyczne oddziaływanie na innych.
  w sensie negatywnym: egocentryzm, autorytatywność, dominacja, skłonność do tyranii, ambicja,
  zarozumiałość, potrzeba poklasku, skłonność do przeciążania się pracą, nadaktywność, bieda, samotność,
  potrzeba ucieczki od rzeczywistości, często w alkohol lub narkotyki.
  jej lekcja : poszukiwanie wartości duchowych.


  Wibracja liczby 8

  Po zakończeniu procesu kreacji na planie materialnym wchodzimy w etap niekończących się przemian.
  Symbol nieskończoności i bezczasowości. Znajomość zasad funkcjonowania rzeczywistości. Osiem to liczba
  mistyczna, liczba odrodzenia i realizacji. Te atrybuty dają nam moc sprawczą, umiejętność realizacji siebie na
  poziomie materialnym. Wyraża się to poprzez łatwość operowania pieniądzem (jako symbolem wymiany energii
  we współczesnym świecie), władzę i wymierzanie sprawiedliwości. Liczba ta reprezentuje żywioł ziemi.
  Osiem to ojciec, drzewo wiadomości dobrego i złego, chłodna wiedza o życiu i śmierci. Waga, która nie waży już
  Dobra i Zła, bo wie, że we Wszechświecie te pojęcia nie mają racji bytu. Pod wpływem tej wibracji podejmujemy
  decyzje w sposób błyskawiczny, idąc za impulsem przekazu rozświetlającego nasz umysł, precyzyjnie, pewnie i
  nieodwołalnie jak chirurg. Panujemy nad materią (a więc nad sobą i nad swym losem) i używamy jej jako
  narzędzia. Nie identyfikujemy się z nią i nie odnajdujemy w niej celu samego w sobie. Trudno nas zrozumieć, bo
  tylko my sami wiemy, dokąd zdążamy. Trudności, jakie napotykamy, są dla nas stymulujące. Osiem to żniwo,
  ujrzenie skutków własnych czynów i decyzji, spłata swych długów, czyli realizacja prawa karmy, które
  gwarantuje wyrównanie zysków i strat, naprawianie błędów i przyjmowanie należności. Źle wykorzystana energia
  myśli wróci do nas prędzej czy później.
  w sensie pozytywnym: władza, moc i organizacja. Prawość, sukces, satysfakcja finansowa, zmysł do
  interesów, talent matematyczny, prestiż, ewolucja duchowa. Dyscyplina i koncentracja, wyważone opinie, wielka
  siła fizyczna i wytrwałość, umiejętność wybiegania w przyszłość, talent organizacyjny, logika, zmysł praktyczny,
  zdolności administracyjne, zrównoważenie, sprawiedliwość i płodność.
  w sensie negatywnym: ruina, destrukcja, wypadki, złamania, kara, stres, klęska, bankructwo, napięcie
  wewnętrzne rozładowujące się w obżarstwie, konserwatyzm, egoizm, brutalność, zazdrość, nieczułość, natręctwo,
  brak równowagi. Surowość i nieustępliwość wobec innych, nieuczciwość, podporządkowanie, pasja i ekstremizm.
  jej lekcja: zrozumieć prawdziwą wartość pieniądza, który jest tylko wyrazem wymiany energetycznej,
  znaleźć swoje miejsce w rzeczywistości materialnej, używać władzy z umiarem, w uczciwych celach. Dzięki
  sublimacji wartości materialnych odnaleźć własną ścieżkę rozwoju duchowego.

  Wibracja liczby 9
  W cyklu liczb prostych jest to ostatnia liczba. Oznacza spełnienie, zakończenie, bilans. Rozstanie i zamknięcie
  akt. Wyciszenie ruchu. Dotarcie do zamierzonego celu. Sublimacja pragnień. Punkt, w którym jedno koło się
  zamyka i wznosimy się na następne ogniwo spirali. Nasze pole widzenia poszerza się, przekraczamy granice
  czasu i przestrzeni.
  A przede wszystkim dostrzegamy innych.Po „trójce" — trójkącie stworzenia, po „szóstce" — przeniknięciu się dwóch trójkątów — wartości
  materialnych i duchowych, dziewięć jest przygotowaniem do odrodzenia poprzez integrację wszystkich wartości,
  osiągnięcie pełni. Żywiołem liczby dziewięć jest Ogień.
  Liczba ta wyraża przeczucie całości, wtopienie się indywidualności w ocean bytu.
  Symbolizuje porządkowanie relacji międzyludzkich i umiejętność przewidywania skutków w momencie
  powstania zamysłu. Przypomina, że sprawiedliwość jest sprawiedliwa bez wyjątków, bez miłosierdzia i
  wybaczenia.
  w sensie pozytywnym: talent, idealizm, spełnienie. Łatwość izolowania się. Koncentracja, medytacja,
  uważność, głębia, ostrożność, mistycyzm. Oszczędność, skromność, uznanie, rozgłos i sława. Życie publiczne.
  Podróże i kontakty zagraniczne. Służenie innym, wcielanie w życie ideałów wznoszących ludzkość na wyższy
  poziom rozwoju. Miłość bez granic. Regeneracja. Wolność. Marzenie. Intensywność. Determinacja.
  Bezinteresowność, mediacja. Twórcza intuicja. Refleksja. Zdolności profetyczne, jasnowidzenie. Tolerancja i
  cierpliwość.
  w sensie negatywnym: impulsywność, upór, skrytość. Cierpienie, samotność, podejrzliwość,
  nietowarzyskość, skąpstwo. Smutek, lęk, ograniczenie, rezygnacja. Straty, kłótnie, emocje, złość, strach, bałagan.
  Samochwalstwo. Prowokowanie sytuacji ekstremalnych. Wysługiwanie się innymi.
  jej lekcja: otworzyć się na innych, poznać drugiego człowieka i nauczyć się kochać bezwarunkowo.

  LICZBY-MISTRZOWIE
  Oprócz liczb prostych i wtórnych (podliczb), które omówię dalej, istnieją liczby o szczególnych, wyższych
  wibracjach, zwane Liczbami-Mistrzami: 11, 22, 33, 44 55, 66, 77.
  Liczb tych się nie upraszcza (tj. nie sumuje się cyfr, aby otrzymać liczbę prostą), lecz zawsze bierze się
  pod uwagę tę wysoką, wibrację, jako możliwą do spełnienia. Obecność Liczb-Mistrzów w Karcie
  Numerologicznej danej osoby wskazuje na to, że jest to tzw. stara dusza, która wcieliła się ponownie, by dołączyć
  swą wiedzę do rozwoju ludzkości w dziedzinach takich jak: praktyki duchowe, medycyna, nauka, religia,
  pedagogika, polityka. Nie znaczy to, że osoba, która nie posiada w swej karcie Liczb-Mistrzów, nie może mieć za
  sobą długiej historii wcieleń.
  Często Liczby—Mistrzowie oznaczają „starą duszę", która wiele wcieleń wcześniej otrzymała
  wtajemniczenie w starożytnych szkołach ezoterycznych i teraz przychodzi, by inicjować nowe dusze. Odbywa się
  to w szczególności w takich dziedzinach jak techniki uzdrawiania i rozwoju duchowego lub odkrycia naukowe.Niezależnie od tego, gdzie pojawi się Liczba-Mistrz, jej wyższa wibracja może się w pełni ujawnić tylko
  wówczas, gdy dusza jest „obudzona", świadoma swego powołania. Dlatego też musimy bardzo uważać
  przeprowadzając analizę losu danej osoby, by nie wyciągać pochopnych wniosków. W wielu przypadkach osoba
  posiadająca Liczbę-Mistrza (jedną lub więcej) w dacie urodzenia lub imieniu i nazwisku, budzona jest przez
  objawienie, olśnienie, iluminację. Często jednak zdarza się, że nie korzysta ona ze swego daru i nie podejmuje
  świadomej dyscypliny wewnętrznej, rezygnując z nauki praw kosmicznych w obecnym życiu. Zwykle jednak
  osoby, których data urodzenia lub imię i nazwisko zawierają którąś z Liczb-Mistrzów, posiadają specyficzną siłę
  osobowości, rodzaj charyzmy, która przynajmniej zapewnia im wyjątkowe miejsce w społeczeństwie.
  Ponieważ liczby te wibrują na wysokiej częstotliwości i posiadają ogromną moc, ci, których one dotyczą,
  otrzymują trudne zadania w życiu, między innymi konieczność ścisłej samokontroli, dyscypliny i oczyszczenia
  świadomości zewnętrznej, czyli osobowości. Aż do chwili, gdy to nastąpi, osoby te zachowują się zgodnie z
  wpływem wibracyjnym raczej liczby dwa, a nie jedenaście, cztery, a nie dwadzieścia dwa, sześć, a nie trzydzieści
  trzy itd.

  Wibracja liczby11
  Rewelacja. Objawienie. Mediumiczność. Wizjonerstwo. Inspiracja. Koncepcja.
  Liczba ta zwana jest posłańcem bogów. Rządzi nią planeta Uran. Osoba znajdująca się w polu
  oddziaływania tej wibracji jest uduchowiona, humanitarna. Spełniona — zostaje mistrzem.
  Liczba ta uważana jest za niesprzyjającą w sferze materialnej, ale we wszystkich innych zapewnia siłę,
  moc duchową, odwagę. Przynosi sukces, uznanie i sławę. Jej realizacja negatywna przyniesie drogę „dwójki",
  obciążoną dodatkowo - biedą i goryczą zmarnowanych szans. Jeden z najważniejszych aspektów w pracy nad
  sobą „jedenastki" to praca nad ego, nad egocentryzmem i narcyzmem, oraz rozwijanie intuicji, która otwiera
  dostęp do wyższej inteligencji kosmicznej. Liczba ta jest jednocześnie męska (1) i kobieca (2), a więc zawiera
  moc Nieba i Ziemi. Jest to litera K, jak karma, sprawiedliwość kosmiczna.
  „Jedenastki" mają tendencję do „latania" bardzo wysoko, powinny więc pracować nad zakorzenieniem się
  w rzeczywistości, nad zasianiem swych marzeń w żyznej glebie. Aby właściwie wykorzystać swoje możliwości
  dla dobra innych, „jedenastka" powinna studiować zalety 22.
  w sensie pozytywnym: sukces, władza, uznanie, miłość, oryginalność.
  w sensie negatywnym: klęska, rozpacz, napięcie nerwowe, trudne stany emocjonalne, wahanie,
  melancholia.
  jej lekcja: dzielić się wiedzą, inspiracją i oświeceniem. Nie handlować nimi, talenty „jedenastki" nie
  są do kupienia.

  Wibracja liczby 22

  Tworzenie struktur. Jest to jedyna liczba, która daje taki sam rezultat przez dodawanie, jak przez mnożenie:
  2+2=4, 2x2=4. Rządzi nią planeta Pluton.
  Dwadzieścia dwa jest liczbą zarówno wiedzy, jak i doświadczenia, liczbą geniuszu twórczego, konstrukcji,
  genialnego wynalazku. Wibracja ta wyraża genialną twórczość, jeśli jest użyta dla dobra ludzkości, lub całkowitą
  destrukcję (depresję, szaleństwo), jeśli jest używana dla celów egoistycznych.
  Podobniejak „jedenastka", 22 umie znaleźć rozwiązanie dla problemów nierozwiązywalnych, tyle że w
  sensie praktycznym i konkretnym, podczas gdy jedenastka reprezentuje podejście czysto koncepcyjne. Osoby
  naznaczone cyfrą 22 są tak zaabsorbowane swą pracą lub misją, jaką zawiera ich los, że nieświadomie zaniedbują
  potrzeby emocjonalne swych partnerów, zapominają o wymiarze ludzkim. Dlatego dobrze by było, gdyby uczyły
  się od liczby 33.
  w sensie pozytywnym: wielkość, geniusz, sława i fortuna.
  w sensie negatywnym: ruina, szaleństwo, nadmierny pociąg do przygód i włóczęgi, skłonność do
  gwałtownych reakcji.
  jej lekcja: pracować dla ludzkości. Nigdy nie próbować czarnej magii.

  Wibracja liczby 33
  Służba uniwersalna. Liczba twórczości i komunikacji, zwana jest wibracją Chrystusową. Znajduje się pod
  wpływem planety Neptun, wyższej oktawy Wenus, która wyraża najczystszą wibrację miłości uniwersalnej.
  Liczba Mistrza, Nauczyciela, Przewodnika. Liczba spełnienia człowieka świadomego swego ciała i ducha.
  Wiedza, mądrość, ewolucja i współczucie. Tendencją negatywną osób, których dotyczy ta liczba, jest potrzeba
  pokazywania innym, jak bardzo się dla nich poświęcają.
  w sensie pozytywnym: mistrz, przewodnik, uważny, tolerancyjny i oddany.
  w sensie negatywnym: używanie swych wpływów dla celów egoistycznych, zaniedbywanie obowiązków
  rodzinnych, zawodowych lub społecznych, bunt.
  jej lekcja: być naprawdę odpowiedzialnym za samego siebie i za innych. Nauka tolerancji i
  cierpliwości.

  Wibracja liczby 44
  Panowanie ducha nad materią. Ta liczba wymaga od nas dużo, ale jeśli jest doświadczana w sposób pozytywny,
  przynosi pełną dyscyplinę, solidne przyjaźnie i pomoc. Logika, moc zwyciężenia przeciwników i umiejętność
  pokonywania wszelkich przeszkód. W dziedzinie uczuć wszystkie nadzieje mogą być spełnione. Związki są
  trwałe, miłość głęboka i stała. Teraźniejszość stanowi źródło naszej przyszłości, dając szansę rozwoju.
  w sensie pozytywnym: dar samoleczenia. Konkretność. Służenie innym radą, która skieruje ich na drogę
  wolności wewnętrznej. Równowaga między duchowym i materialnym. Obowiązek przyczynienia się do ewolucji
  świata. Powinności.
  w sensie negatywnym: nadmierna aktywność mentalna przy zewnętrznym spokoju. Przesadny materializm,
  pragnienie posiadania, które prowadzi do wyczerpania w wyniku nadmiaru pracy służącej pomnożeniu dóbr.
  Nadszarpnięte zdrowie spowoduje straty materialne, a te z kolei przyniosą frustrację, apatię i niezadowolenie.
  jej lekcja: życie w służbie innym, zaspokajanie potrzeb materialnych w pozytywnych iproduktywnych aktach oszczędzić może konieczności doświadczenia negatywnych aspektów „ósemki".

  Wibracja liczby 55
  Energia. Głęboka percepcja, która sprzyja naukowcom, pionierom, odkrywcom. Wibracja ta wyraża również
  wielką religijność i może powołać mądrego, natchnionego kapłana. Cierpliwość i porozumienie psychiczne.
  Czasem narcyzm, chaos i zagubienie.

  Wibracja liczby 66
  Miłość kosmiczna. Prawda, piękno i radość życia. Jeśli powściągniemy nadmierną emocjonalność, opieka i
  sukces zawsze będą z nami i znajdziemy spełnienie w miłości. Możemy zdobyć bogactwo dzięki niebywałej
  wyobraźni, ale nie zapomnijmy dzielić się jego owocami. W przeciwnym razie możemy stracić wszystko i
  staniemy się zależni od innych.

  Wibracja liczby 77

  Mądrość kosmiczna. Praktyczność, punktualność i dokładność. Poczucie humoru i wolność, ale także ostrożność
  i powaga w zależności od sytuacji. Misją 77 jest oddać się na usługi nauki, dokonać wielkich wynalazków lub
  zostać przywódcą religijnym czy wielkim mistykiem. Wszystko po to, by dołożyć swą cegiełkę do
  energetycznego potencjału Wszechświata. Pieniądze mogą przyjść w sposób dosyć tajemniczy. Należy je
  wykorzystać na podróże i dalsze kształcenie.
  « Ostatnia zmiana: Kwiecień 28, 2012, 12:55:04 pm wysłana przez Lilith »