Maj 23, 2019, 12:48:11 pm

Album

 
Ancient Aliens
Featured Album - Owner: House - 42 items
Starożytni kosmici serial dokumentalny kanału History.http://www.history.com/shows/ancient-aliens/episodes
Według teorii twórców programu Ancient Aliens pozaziemskie istoty o wysokiej wiedzy w nauce i inżynierii wylądowali na Ziemi tysiące lat temu, dzieląc się swoją wiedzą z wczesnymi cywilizacjami na zawsze zmieniając bieg historii ludzkości.

Teoria o starożytnych kosmitach wyrasta z wielowiekowej idei, że istnieje życie na innych planetach, i że ludzie i istoty pozaziemskie mogły się krzyżować. Tematem interakcji człowiek-obcy został wyniesiony w centrum uwagi w 1960 roku, napędzany przez falę obserwacji UFO i filmów popularnych, jak 2001: A Space Odyssey. Program kosmiczny nie odgrywał niewielką rolę w tym, jak również: Jeśli ludzkość może podróżować do innych planet, dlaczego istoty pozaziemskie nie mogłby odwiedzić Ziemi?

W 1968 roku, szwajcarski pisarz Erich von Däniken opublikował Rydwany bogów, który stał się natychmiast bestsellerem. Wysunął swoją hipotezę, że tysiące lat temu, podróżujący kosmiczni przybysze z innych planet odwiedzili Ziemię, gdzie nauczali ludzi o technologii i wpłynęli na starożytne religie. Daniken jest uważany przez wielu za ojca teorii starożytnych obcych, znany również jako starożytnej teorii astronautów.

Teoretycy tego tematu, w tym von Däniken, sprowadzają punkt widzenia do dwóch rodzajów dowodów na poparcie swoich pomysłów. Pierwszy to starożytne teksty religijne, w których ludzie są świadkami i interakcji z bogów lub innych istot niebiańskich, którzy schodzą z nieba czasami w pojazdach przypominających statki kosmiczne-i posiadają spektakularne moce. Drugi jest fizyczny okazy takie jak dzieła sztuki przedstawiające alien-jak postacie i starożytne cuda architektoniczne, takie jak Stonehenge i piramidy w Egipcie.

Jeśli kosmici odwiedzili Ziemię w przeszłości,to czy mogą dokonać tego również w przyszłości?Dla teoretyków starożytnych kosmitów, odpowiedź brzmi tak. Oni wierzą, że, dzieląc się swoimi poglądami , mogą pomóc przygotować przyszłe pokolenia do nieuniknionego spotkania, które ich czeka.
---------------------------------------------------------------------------------

According to ancient alien theorists, extraterrestrials with superior knowledge of science and engineering landed on Earth thousands of years ago, sharing their expertise with early civilizations and forever changing the course of human history. But how did this concept develop, and is there any evidence to support it?

Ancient alien theory grew out of the centuries-old idea that life exists on other planets, and that humans and extraterrestrials have crossed paths before. The theme of human-alien interaction was thrust into the spotlight in the 1960s, driven by a wave of UFO sightings and popular films like 2001: A Space Odyssey. The space program played no small part in this as well: If mankind could travel to other planets, why couldn’t extraterrestrials visit Earth?

In 1968, the Swiss author Erich von Däniken published Chariots of the Gods?, which became an immediate bestseller. In it, he put forth his hypothesis that, thousands of years ago, space travelers from other planets visited Earth, where they taught humans about technology and influenced ancient religions. He is regarded by many as the father of ancient alien theory, also known as the ancient astronaut theory.

Most ancient alien theorists, including von Däniken, point to two types of evidence to support their ideas. The first is ancient religious texts in which humans witness and interact with gods or other heavenly beings who descend from the sky—sometimes in vehicles resembling spaceships—and possess spectacular powers. The second is physical specimens such as artwork depicting alien-like figures and ancient architectural marvels like Stonehenge and the pyramids of Egypt.

If aliens visited Earth in the past, could they make an appearance in the future? For ancient alien theorists, the answer is a resounding yes. They believe that, by sharing their views with the world, they can help prepare future generations for the inevitable encounter that awaits them.
Items view: Normal view Filestack view
Sort by: ID Date Title Views Rating | Sort Order: Ascending Descending
Name Posted Views Comments Rating
The Mystery of Puma Punku Grudzień 18, 2012, 04:49:48 pm
Ancient Aliens Sezon 4 episode 6 The Mystery of Puma Punku S04/Ep6 HD (720p)
Aliens and Bigfoot Grudzień 18, 2012, 04:51:49 pm
History Channel Ancient Aliens Sezon 4 episode 7 S04E07: Aliens and Bigfoot ¦ 720p
Aliens and Dinosaurs Grudzień 18, 2012, 04:58:26 pm
History Channel Ancient Aliens Sezon 4 episode 10 S04E10: Aliens and Dinosaurs ¦ 720p
Aliens and Mega-Disasters Grudzień 18, 2012, 04:45:46 pm
Ancient Aliens Season 4 Episode 4 Aliens and Mega-Disasters
S01E00: Ancient Aliens: Chariots, Gods & Beyond Grudzień 18, 2012, 06:28:59 pm
History Channel Ancient Aliens S01E00: Ancient Aliens: Chariots, Gods & Beyond
S01E1 The Evidence Grudzień 18, 2012, 06:40:46 pm
Ancient Aliens Season 1 Episode 1 The Evidence
S01E2 The Visitors Grudzień 18, 2012, 06:42:02 pm
History Channel Ancient Aliens Season 1 Episode 2 S01E2 The Visitors
--
polski lektor Goście
S01E3 The Mission Grudzień 18, 2012, 06:43:42 pm
History Channel Ancient Aliens Season 1 Episode 3 S01E3 The Mission
--
polski lektor Misja
Starożytni kosmici - Ep 2 Misja ( Lektor pl )
S01E4 Close Encounters Grudzień 18, 2012, 06:44:53 pm
History Channel Ancient Aliens Season 1 Episode 4 S01E4 Close Encounters
--
polski lektor Bliskie spotkania
Starożytni Kosmici E04 - Bliskie Spotkania ( Lektor pl )
S01E5 The Return Grudzień 18, 2012, 06:54:25 pm
History Channel Ancient Aliens Season 1 Episode 5 S01E5 The Return
S02E01: Mysterious Places Grudzień 18, 2012, 05:55:28 pm
History Channel Ancient Aliens S02E01: Mysterious Places ¦ 720p
--
polski lektor Tajemnicze miejsca
Starożytni kosmici S02E01 - Tajemnicze miejsca
S02E02: Gods and Aliens Grudzień 18, 2012, 06:14:48 pm
History Channel Ancient Aliens S02E02: Gods and Aliens ¦ 720p
--
polski lektor Bogowie i Obcy
Starożytni kosmici S02E02 Bogowie i Obcy
S02E03: Underwater Worlds Grudzień 18, 2012, 06:16:03 pm
History Channel Ancient Aliens S02E03: Underwater Worlds ¦ 720p
S02E04: Underground Aliens Grudzień 18, 2012, 06:17:24 pm
History Channel Ancient Aliens S02E04: Underground Aliens ¦ 720p
--
polskie napisy Podziemni kosmici
Ancient Aliens - Podziemni Kosmici [PL]
S02E05: Aliens and the Third Reich Grudzień 18, 2012, 06:19:21 pm
History Channel Ancient Aliens S02E05: Aliens and the Third Reich ¦ 720p
S02E06: Alien Tech Grudzień 18, 2012, 06:21:14 pm
History Channel Ancient Aliens S02E06: Alien Tech ¦ 720p
--
polskie napisy Kosmici i starożytni inżynierowie
Ancient Aliens S03E06 - Kosmici i starożytni inżynierowie (HD) [Napisy PL]
S02E07: Angels and Aliens Grudzień 18, 2012, 06:22:48 pm
History Channel Ancient Aliens S02E07: Angels and Aliens ¦ 720p
S02E09: Alien Devastations Grudzień 18, 2012, 06:26:20 pm
History Channel Ancient Aliens S02E09: Alien Devastations ¦ 720p
S02E10: Alien Contacts Grudzień 18, 2012, 06:27:18 pm
History Channel Ancient Aliens S02E10: Alien Contacts ¦ 720p
S02E8 Unexplained Structures Grudzień 18, 2012, 06:24:49 pm
History Channel Ancient Aliens S02E8 Unexplained Structures HD - Dolby Digital 5.1
--
polskie napisy
Ancient Aliens - Niewyjaśnione Struktury [PL]
S03E01: Aliens and the Old West Grudzień 18, 2012, 05:09:39 pm
History Channel Ancient Aliens S03E01: Aliens and the Old West ¦ 720p
--
polskie napisy
Starożytni kosmici S03E01 Kosmici i Dziki Zachód (Napisy)
S03E02  Aliens and Monsters Grudzień 18, 2012, 05:12:55 pm
Ancient Aliens - Season 3 Episode 2 S03E02 - Aliens and Monsters

--
polskie napisy
Starożytni kosmici S03E02 Kosmici i potwory (napisy)
S03E03: Aliens and Sacred Places Grudzień 18, 2012, 05:26:43 pm
History Channel Ancient Aliens S03E03: Aliens and Sacred Places ¦ 720p
S03E04: Aliens and Temples of Gold Grudzień 18, 2012, 05:28:57 pm
History Channel Ancient Aliens S03E04: Aliens and Temples of Gold ¦ 720p

--
polskie napisy
Starożytni kosmici S03E04 Kosmici i świątynie złota (napisy)
S03E05: Aliens and Mysterious Rituals Grudzień 18, 2012, 05:30:27 pm
History Channel Ancient Aliens S03E05: Aliens and Mysterious Rituals ¦ 720p
--
polskie napisy
Starożytni kosmici S03E05 Kosmici i tajemnicze rytuały (napisy)
S03E06: Aliens and Ancient Engineers Grudzień 18, 2012, 05:31:56 pm
History Channel Ancient Aliens S03E06: Aliens and Ancient Engineers ¦ 720p
S03E09: Aliens and Deadly Weapons Grudzień 18, 2012, 05:41:20 pm
History Channel Ancient Aliens S03E09: Aliens and Deadly Weapons ¦ 720p
--
polskie napisy
Starożytni Kosmici S03E09 Kosmici i zabójcze bronie (napisy)
S03E10: Aliens and Evil Places Grudzień 18, 2012, 05:42:38 pm
History Channel Ancient Aliens S03E10: Aliens and Evil Places ¦ 720p
--
polskie napisy
Starożytni Kosmici S03E10 Kosmici i złe miejsca (napisy)

S03E11 Aliens & The Founding Fathers Grudzień 18, 2012, 05:44:30 pm
Ancient Aliens "Aliens & The Founding Fathers" S03E11 HD (1080p)
--
polskie napisy Kosmici i ojcowie założyciele
S03E12: Aliens and Deadly Cults Grudzień 18, 2012, 05:45:53 pm
History Channel Ancient Aliens S03E12: Aliens and Deadly Cults ¦ 720p
S03E13 Aliens and the Secret Code Grudzień 18, 2012, 05:49:05 pm
Ancient Aliens - Sezon 3 Episode 13 S03E13 Aliens and the Secret Code
S03E14: Aliens and the Undead Grudzień 18, 2012, 05:50:31 pm
History Channel Ancient Aliens S03E14: Aliens and the Undead ¦ 720p
S03E15 - Aliens, Gods and Heroes Grudzień 18, 2012, 05:52:03 pm
History Channel Ancient Aliens - S03E15 - Aliens, Gods and Heroes

--
polski lektor
Starożytni Kosmici - Kosmici,Bogowie i Herosi (lektor pl)
S03E16 Aliens & the Creation of Man Grudzień 18, 2012, 05:53:51 pm
History Channel Ancient Aliens S03E16 Aliens & the Creation of Man HD (720p)
S03E7 Aliens Plagues and Epidemics Grudzień 18, 2012, 05:38:00 pm
History Channel Ancient Aliens Sezon 3 Episode 7 S03E7 Aliens, Plagues and Epidemics

S03E8 Aliens and Lost Worlds Grudzień 18, 2012, 05:40:13 pm
Ancient Aliens Season 3 Episode 8 S03E8 Aliens and Lost Worlds
--
polskie napisy
Starożytni kosmici S03E08 Kosmici i zaginione światy (napisy)
The Da Vinci Conspiracy Grudzień 18, 2012, 04:53:25 pm
History Channel Ancient Aliens Sezon 4 episode 8 "The Da Vinci Conspiracy" S04/Ep08 HD (720p)
The Doomsday Prophecies Grudzień 18, 2012, 04:35:19 pm
Ancient Aliens sezon 4 episode 2 The Doomsday Prophecies english version
The Greys Grudzień 18, 2012, 04:43:01 pm
Ancient Aliens sezon 4 episode 3 The Greys
The Mayan Conspiracy Grudzień 18, 2012, 04:32:05 pm
Ancient Aliens episodes 1 season 4
The NASA Connection Grudzień 18, 2012, 04:47:58 pm
History Channel Ancient Aliens S04E05 Sezon 4 episode 5: The NASA Connection
The Time Travelers Grudzień 18, 2012, 04:56:33 pm
History Channel Ancient Aliens Sezon 4 episode 9  "The Time Travelers" S04/Ep09 HD (720p)
Aeva Media 1.4w © 2008-2011 Nao & Dragooon - Wedge: level up your forum!