Kwiecień 14, 2024, 04:28:07 am

Autor Wątek: Krótka historia grafologii  (Przeczytany 3778 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline LI

 • Modérateur
 • Level I
 • *****
 • Wiadomości: 440
 • Liked: 20
 • Bądź sobą, wszyscy inni są już zajęci ....
 • Grupa: A RH +
Krótka historia grafologii
« dnia: Kwiecień 06, 2012, 09:34:01 pm »
 • Publish
 • Czy wiesz, że pierwsze wzmianki o grafologii pochodzą ze starożytnego Egiptu, gdzie
  Konfucjusz wypowiedział słowa: „Strzeż się człowieka, którego pismo kołysze się jak
  trzcina na wietrze”
  ?

  Dzisiaj, analizując źródła grafologiczne, z dużym prawdopodobieństwem można wnioskować, że pismo, o którym mówił Konfucjusz posiada przynajmniej jedną z dwóch właściwości – falujące prowadzenie wiersza, świadczące o niestabilności, wewnętrznych wahaniach i niestałości autora rękopisu, lub pochylenie
  liter w wyrazach w różnych kierunkach, wskazujące na jego inwencję twórczą, ale
  jednocześnie nieprzewidywalność, niechętne stosowanie się do norm. Przyznasz, że w
  każdym z podanych przypadków należałoby się „mieć na baczności” w relacjach z autorem
  takiego pisma. Zarówno o interpretacji w zależności od pochylenia pisma jak i sposobu
  prowadzenia wierszy – później. Wróćmy do historii.
  W starożytnej Grecji próbowali badać pismo tacy myśliciele, jak Heraklit, Demetrios z
  Faleronu, czy Arystoteles, który w dziele „Physiognomia” napisał, że „najbardziej ceni
  wypowiedzi pisemne od ustnych, bo te drugie mówią tylko o duszy piszącego, a te pierwsze i
  o piśmie, i o duszy, i o sposobie mówienia” . Zakładali oni, że pismo wyraża duszę
  człowieka i poprzez nie możemy ją poznać.
  Nie ma doniesień o zainteresowaniu badaniem pisma w okresie średniowiecza (badanie
  pisma w dalszym ciągu jest dla niektórych wiedzą tajemną, czy wróżeniem – w
  średniowieczu prawdopodobnie przyznanie się do takich praktyk groziło spaleniem na stosie).
  Ponownie o grafologii dopiero w XVII wieku, kiedy to w 1611 roku ukazała się w Neapolu
  praca Prospera Aldorisiusa „Ideographikus nuntius”. Stanowi ona próbę opisu związku
  charakteru człowieka ze sposobem stawiania liter. W roku 1622 znakomity lekarz, profesor uniwersytetu w Bolonii, Camillo Baldi napisał traktat „O sposobach poznawania trybu życia,
  charakteru, albo też osobistych cech człowieka na podstawie charakteru jego pisma”.
  Wyjaśnia w nim zależności pomiędzy pismem a osobowością, wskazuje, że każdy człowiek
  pisze w szczególny, niepowtarzalny sposób, posługując się charakterystycznymi dla niego
  kształtami liter, które nie mogą być wiernie naśladowane przez innych. Myśl Baldiniego
  rozwijał francuski jezuita Flandrin, wokół którego skupieni byli uczniowie zajmujący się
  badaniem pisma (tzw. szkoła badaczy pisma istniejąca do 1830 roku). O tym, że pozostawił
  on po sobie spory dorobek z dziedziny grafologii dowiadujemy się w pracach Jean
  Hyppolyte Michona, jednego z najwybitniejszych grafologów. Nazywa się go „ojcem
  grafologii” nie tylko z powodu osiągnięć w zakresie badania pisma, ale przede wszystkim
  dlatego, że jako pierwszy nadał tej czynności nazwę „grafologia” i zdefiniował ją jako
  sztukę rozpoznawania charakteru człowieka na podstawie analizy jego pisma. Za
  przełomowe w rozwoju grafologii uznaje się pojawienie się w 1875 roku jego dzieła
  zatytułowanego „System grafologii” oraz „Historia Napoleona według jego pisma”. W tym
  ostatnim stawia się tezę, że charakter pisma człowieka zależy nie tylko od cech jego
  osobowości, ale również od warunków psychicznych, w jakich powstaje rękopis,
  usposobienia i stanu uczuciowego piszącego. Jako przykład podaje podpis Napoleona
  składany w trzech różnych momentach jego życia:

  http://desmond.imageshack.us/Himg689/scaled.php?server=689&filename=beznazwytk.jpg&res=landing
  1. podpis złożył Napoleon jako podporucznik artylerii składa podpis pod przysięgą na wierność i
  posłuszeństwo
  2. Podpis złożony w momencie szczytu sławy Napoleona4.
  3. Podpis Napoleona złożony po przegranej bitwie pod Lipskiem


  Wystarczy być uważnym obserwatorem, aby dostrzec w tych podpisach istotne różnice. Ich
  wygląd nasuwa przypuszczenie, że składając je ich autor był pod wpływem odmiennych
  emocji. W podpisie pierwszym mocne podkreślenie oznacza człowieka pewnego siebie,
  dążącego do sławy, kariery. Mocne zaakcentowanie początkowe w drugim podpisie można
  interpretować jako roszczenie sobie prawa do poważania i wskazuje na dystans, jaki dzieli
  jego autora od innych ludzi, jest przekonany o własnej wielkości, ważniejszy od innych. Ostro
  zakończone podkreślenie jest „niczym cięcie szablą, usuwające wszystko co stoi mu na
  drodze”. Ostatni podpis, zagmatwany, pokreślony wygląda tak, jakby jego autor przekreślał
  samego siebie. Można wnioskować, że jego samoakceptacja i stabilność emocjonalna w
  trakcie składania podpisu była mocno zakłócona.
  Jean Hyppolyte Michon przez lata zbierał rękopisy, porządkował je według cech i
  katalogował. Jest przedstawicielem tzw. nurtu analitycznego grafologii7, mówiąc inaczej
  grafologii znaków8. Badał pismo dokładnie rozkładając je na czynniki pierwsze. Poddawał je
  analizie biorąc pod uwagę szybkość pisania, nacisk, kształt liter, kierunek i wielkość liter,
  ciągłość wiersza i porządek – a więc te cechy, które bierze pod uwagę również współczesny
  grafolog. Główny nacisk kładł na interpretację pojedynczych cech znaków graficznych w
  sposób niezmienny, niezależnie od innych właściwości rękopisu. Przedstawił podstawowe
  zasady analizy pisma, stworzył klasyfikację cech pisma i przyporządkował im cechy
  charakteru.
  Jednym z największych uczniów Michona był Jean Crepieux Jamin („ABC grafologii”).
  Udoskonalił on system stworzony przez swego nauczyciela i ustalił główne zasady analizy
  grafologicznej (np. że należy stawiać diagnozę na podstawie nie jednego, lecz kilku
  rękopisow; że znaki dodatkowe są istotne dla interpretacji pisma tylko wtedy, gdy się
  powtarzają ) i uzasadnił psychologicznie interpretację cech pisma. Crepieux Jamin podał
  klasyfikację rodzajów pisma i zamieścił w swojej pracy ponad 600 reprodukcji rękopisów.
  Jego ważnym osiągnięciem w dziedzinie analizy pisma stała się teza o harmonii i
  nieharmonijności pisma. Zgodnie z nią, analizując pismo uwagę zwracał przede wszystkim
  na jego formę, rozmiar, nacisk, tempo pisania, wielkość, ciągłość i uporządkowanie. Crepieux
  Jamin akceptował sposób analizowania pisma zaproponowany przez Michona, jednakże
  przeciwny był trwałej interpretacji pojedynczej cechy znaków graficznych. Za najistotniejszą
  czynność w interpretacji pisma uznał ustalenie poziomu ogólnego pisma i dopiero w
  oparciu o te wnioski można analizować właściwości pojedynczych znaków. Tylko w
  poszczególnych przypadkach pojedyncza cecha może być przyporządkowana na stałe jakiejś
  właściwości charakterologicznej. Określając poziom ogólny pisma należy wziąć pod uwagę
  harmonijność pisma, dynamikę, jego rytm, organizację i kombinacyjność. Pismo o wysokim
  poziomie ogólnym charakteryzuje się wysoką dynamiką, jest harmonijne, rytmiczne, dobrze
  zorganizowane i obfite w kombinacje (5 w ustalonej przez niego pięciostopniowej skali
  oceniającej poziom pisma). Studiując temat nie znalazłam informacji o możliwości
  dokładnego rozpoznania np. jakie cechy posiada pismo dobrze zorganizowane, czy
  nierytmiczne. Wydaje się jednak, że wymienione kryteria, chociaż dają tylko ogólne pojęcie o
  ocenie harmonijności, stanowią cenną wskazówkę dla badającego pismo, kierując jego uwagę
  na obserwację pisma jako całości.
  Koncepcja Crepieux Jamina stała się bazą dla współczesnej grafologii francuskiej, ale nie
  tylko. Jej kontynuatorem jest niemiecki psycholog i filozof Ludwig Klages, okrzyknięty
  ojcem grafologii niemieckiej. Klages w pracy „Charakter pisma i charakter”
  opublikowanej w 1917r badał zależności mowy, mimiki i pisma, a za najważniejszą cechę
  rękopisu uważał rytm. Na tej podstawie określał poziom formy witalnej tzw. formniveau. Jej
  pierwszy najwyższy stopień w pięciostopniowej skali oceny poziomu formy, określał pismo
  wyważone, ukształtowane, ułożone optymalnie. Wysoki poziom formy witalnej oznacza
  oryginalność formy, ruchu, kombinacji oraz dynamizm i witalność. Niski poziom
  odzwierciedla pismo mało oryginalne, „banalne”, mało witalne, mechaniczne. Uważał, że
  każda cecha pisma nabiera zróżnicowania w zależności właśnie od poziomu formniveau. Na
  przykład: pismo pochylone w prawo może być sygnałem, z jednej, strony charakteru
  ekstrawertywnego (wysoki poziom formniveau), z drugiej zaś, braku refleksyjności (gdy
  poziom jest niski). Klages starał się o zaakceptowanie grafologii jako psychologicznej metody
  diagnozowania i to dzięki niemu grafologia w Niemczech otrzymała naukową rangę jako
  metoda diagnozowania.
  Pomimo krytyki - za rolę, jaką odgrywała w niej intuicja (dyskusyjna była na przykład
  kwestia precyzyjnego określenia poziomu formy witalnej) – koncepcja Klagesa stała się
  wiodącą w grafologii niemieckiej. Dwubiegunowość interpretacji znaków graficznych
  zaproponowana przez niego została wyraźnie przedstawiona w pracach Alfonsa Luke
  (między innymi „Jesteś taki, jak piszesz” wydana w 1984 roku). Oznacza ona, że niemalże
  każda właściwość pisma może mieć zarówno pozytywne jak i negatywne odniesienie
  charakterologiczne, a zależy to od całościowego obrazu pisma. Pismo girlandowe, może
  na przykład oznaczać, że autor rękopisu jest osobą życzliwą, dobroduszną, otwartą na
  kontakty z ludźmi, ale też może sugerować, że jest to człowiek podatny na wpływy, traktujący
  rzeczy pobieżnie, wygodny. Przy równych, estetycznie rozplanowanych marginesach grafolog
  wskaże raczej na cechy pozytywne, jeżeli zaś ogólny obraz pisma będzie sprawiał wrażenie
  nieuporządkowanego i niechlujnego – cechy negatywne. Ten prosty przykład należy
  traktować wyłącznie jako służący wyjaśnieniu kwestii dwubiegunowości interpretacji.
  Grafolog zanim wyciągnie wnioski powinien poddać pismo obszernej i wnikliwej analizie.
  Na tym tle polska grafologia przedstawia się bardzo skromnie, właściwie nie ma doniesień o
  pracach, które w szczególny, istotny sposób wpłynęły na jej rozwój, nie wypracowano też
  żadnych nowych teorii. Korzystano głównizoosiągnięć Michona, Crepieux-Jamina i
  grafologii niemieckiej (Ludwig Klages). Jednym z pierwszych przekazów o grafologii, z
  jakimi mógł zetknąć się polski czytelnik, był cykl artykułów J. Belejowskiej poświęcony
  koncepcjom Michona, publikowany na łamach „Tygodnika Ilustrowanego”, następnie jej
  praca wydana w 1892 r.: „Grafologia, nauka poznania charakteru człowieka z jego pisma”10.
  W 1904 r. ukazał się polski przekład „Podręcznika grafologii” C. Lombroso i „Grafologia w
  zarysie, czyli tajemnice piszącej ręki” L. Bidermann. W 1914 r. opublikował „Grafologię”
  znany wróżbita Szyller- Szkolnik, a cztery lata później W. Kwiatkowski „Poznaj z wyglądu
  i pisma przyjaciół i wrogów”11. Tuż przed wybuchem II wojny światowej wydana została
  praca jednego z najbardziej znanych polskich grafologów Rafała Schermana „Pismo nie
  kłamie. Psychografologia z ilustracjami”. Scherman był ewenementem na skalę światową –
  odgadywał bezbłędnie nie tylko płeć piszącego, wiek, dolegliwości i problemy, czy zamiary,
  ale też bez problemów identyfikował narkomanów, alkoholików, hazardzistów, a także
  osobników mających problemy finansowe. Opublikowano drukiem wyniki eksperymentów,
  jakie prowadził wraz z dr Oskarem Fischerem w 1916 i 1917 roku we Wiedniu. Trafność
  wniosków Schermana na podstawie analizy pisma przypisywano jednak raczej jego niezwykle rozwiniętej intuicji i zdolnościom jasnowidzenia, niż popartej naukowo wiedzy
  grafologicznej12.
  Po wojnie grafologia w Polsce rozwijała się w zasadzie wyłącznie w obrębie
  kryminalistyki w zakresie ekspertyzy pisma. Jej nurt zwany psychografologią traktowano jako
  pozbawiony wszelkiej naukowości i wiarygodności. Oto opinia W. Chłopickiego i J.
  Olbrychta zawarta w książce „Wypowiedzi na piśmie jako objawy zaburzeń psychicznych” :
  „pomijamy tu sprawę grafologii, która na podstawie analizy pisma stara się wykryć
  właściwości charakterologiczne danej jednostki (...) Pewne jej założenia nie mają
  dostatecznych podstaw obiektywnych i przyrodniczych, jak np. przypisywanie kreskom
  nadlinijnym znaczenia składników mających odzwierciedlać wyższe pierwiastki psychiczne i
  odwrotnie – podlinijnym – znaczenia pierwiastków zmysłowych, przyziemnych, podobnie jak
  przypisywanie stopniowi nachylenia pisma roli składnika emotywności.”13. Kegel podobnie,
  ponad dwadzieścia lat później, twierdził, że teorie psychografologiczne nie mogą odgrywać
  roli przy naukowym badaniu pisma.
  Współcześnie obserwujemy w Polsce zmianę nastawienia do grafologii. Pojawiło się kilka
  publikacji z pogranicza psychologii pisma i ekspertyzy. Warto wymienić w tym miejscu prace
  badawcze Tadeusza Widły, w których zajął się problematyką wykazania różnic w grafizmie
  kobiet i mężczyzn14, wyodrębnieniem cech pisma charakterystycznych dla osób
  leworęcznych15, wskazaniem możliwości wykorzystania grafologii w doradztwie
  zawodowym16. Związki pomiędzy cechami pisma a zachowaniem patologicznym badali
  miedzy innymi M.Legień17, A.Feluś18. Uniwersytet Wrocławski, od lat osiemdziesiątych
  prowadzi cykliczne międzynarodowe sympozja badań pisma. W materiałach tych sesji
  opublikowano wiele ciekawych tekstów, między innymi wspomniane już opracowania Widły
  dotyczące cech płci w piśmie ręcznym.
  Mówiąc o grafologii w Polsce nie sposób pominąć wkładu tych, którzy opierając się na
  materiałach źródłowych, w swoich publikacjach podejmują próby przedstawienia wiedzy
  grafologicznej w taki sposób, aby uczynić ją bardziej zrozumiałą dla przeciętnego czytelnika (I. Polańska, J.P. Zajączkowski, D. Tarczyński, B. Scudder). Każda z wymienionych
  pozycji może stanowić podręcznik, zawierający podstawowe informacje, wprowadzające
  czytelnika w tajniki grafologii, inspirujący do samodzielnych prób interpretacji pisma.

  « Ostatnia zmiana: Kwiecień 06, 2012, 09:37:03 pm wysłana przez Monique »